FANDOM


Alternatywy
lternatywy
Edit Artykuł do rozwinięcia
Ten artykuł wymaga bardziej lub mniej gruntownej edycji przeprowadzonej w oparciu informacje z Opowieści z Kywalker.

Dino Szczepan był dowódcą wojsk powietrznolądowych w Imperium Turbana. Był inteligentnym dinozauro-jaszczurem z odległej planety Mono IV.