Star Wars Fanonpedia
Advertisement
Star Wars Fanonpedia
3223
strony
Autor:HickRatch
Fanon alternatywny
alternatywy
Poziom 1 (5 000+ bajtów)

Imperium Galaktyczne[]

Osobny artykuł: Imperium Galaktyczne

Konwencja na Sularn[]

Po śmierci Imperatora podczas Bitwy o Endor Imperium Galaktyczne zostało rozbite poprzez rosnącą siłę Rebelii (która przekształciła się w Nową Republikę). Ostatecznym aktem upadku Imperium i rozwoju Nowej Republiki był dokument podpisany 5 XII 5 ABY na Coruscant zwany Ugodą Galaktyczną, która przyniosła galaktyce wiele zmian. Dawna ogólnogalaktyczna monarchia zobowiązała się m.in. do zrzeknięcia części swoich terytoriów Nowej Republice. Na planecie Sularn położonej w dotąd słabo poznanych Nieznanych Regionach najwyżej postawione ocalałe osoby będące członkami tzw. Imperialnej Rady Cienia, by uczestniczyć w konwencji, której zadaniem było ustalić plany dotyczące przyszłości Imperium Galaktycznego. Podczas posiedzenia Admirał floty Galliusa Raxa wygłosił przemówienie, w którym zaproponował pozwolić rozwinąć się Nowej Republice, a ocalałym Imperialnym w sekrecie budować okręty wojenne, zwiększać szeregi swojej armii, a nawet zbudować nową superbroń. Ze względu na brak wystarczająco silnego przywódcy postanowiono wybrać nowego Imperatora, na którego mianowano Galliusa Raxa. Ten jednak odmówił przyjęcia tego zaszczytnego stanowiska, proponując za to swojego przyjaciela, moffa Spyro Atranka. Został on tymczasowo wybrany władcą większością głosów, ponowne wybory miały zostać przeprowadzone po ustabilizowaniu sytuacji.

Fragmentacja[]

Niektórzy Imperialni nie byli zadowoleni z ukrycia działań militarnych i pokoju z Nową Republiką. Przeciwnicy nowego Imperatora stali się środowiskiem radykalnym, zaś stojący po przeciwnej stronie barykady - liberalistami W skutek ich konfliktu nastąpiła fragmentacja Imperium. W jej wyniku od w miarę liberalnego Imperium Galaktycznego oddzielił się radykalny odłam, późniejszy Najwyższy Porządek. Tajemniczy mężczyzna zwany Snoke przejął władzę nad większością sił imperialnych, w tym pałacem tymczasowego Imperatora Atranka. Włączył je do swojego ugrupowania. Tym samym Atrank, zwolennik pokoju z Nową Republiką i bierności Imperium w kwestiach utraty stanowiska mocarstwa przestał być formalnie bezstronny i dołączył do środowiska liberalnego, które zostało nazwane później Imperium Atranka. Wkrótce Atrank i jego zwolennicy opuścili Sularn, by poszukać nowego domu na jakiejś niezależnej planecie znanej galaktyki. Tymczasem Snoke, który mając w zanadrzu siły imperialne założył organizację zwaną Najwyższym Porządkiem.

Odbudowa Imperium[]

Imperator tymczasowy, Spyro Atrank

Imperium Atrank bez wiedzy ani pozwolenia Nowej Republiki osiadło na położonej w Zewnętrznych Rubieżach planecie Trantrallion. Założyło tam swoją nową siedzibę i rozpoczęło intensywne zabudowanie planety. Zaczęło również przyłączać otaczające planetę systemy i nawoływać do emigracji na te światy byłych zwolenników Imperium z całej galaktyki. Tymczasowy Imperator ustanowił nowy rząd. Odtąd władzy nie będzie sprawowała jedna osoba, tylko Rada Moffów, zawierająca w sobie wybieranych w wyborach metodami demokratycznymi gubernatorach każdego przynależnego nowemu państwu sektora. Pomysł ten spotkał się z zadowoleniem mieszkańców, którym spodobała się możliwość własnego wyboru władzy, a także fakt, że moff rządzi stosunkowo niewielką przestrzenią, co pozwala na wynik satysfakcjonujący dla wszystkich, nie jak przy jednym sprawującym władzę, który mógłby uzyskać władze dzięki jednemu sektorowi, a z wyboru mogłoby być zadowolonych bardzo wiele innych sektorów. Działania Atranka odniosły sukces i duża część niezbyt usatysfakcjonowanych projektami innych byłych imperialnych oficerów osób przeprowadziła się do Imperium Atranka.

Zamach na Atranka[]