FANDOM


Alternatywy
alternatywy
Pol
Artykuł polecany na maj 2018

Janin była planetą mająca kontakty z Naboo, Lothal i Coruscant. Wcześniej była wierna Republice, została jednak zmuszona do posłuszeństwa Imperium stworzonym przez imperatora. Dominowała tam kultura inspirowana folklorem Japonii.

Historia

Historię Janin można podzielić na kilka okresów. Kanyoni, Hahinko i Nyoniniho. Każdy z okresów wniósł coś bardzo ważnego w kulturę i obyczaje mieszkańców.

Kanyoni

Play-button Zobacz też: Kanyoni

Jest to epoka, o której wiadomo najmniej. Nieznany jest jest jej początek, a jej koniec szacuje się na rok 2967 BBY, gdy Eboshiana Hashiko dochodzi do władzy i jednoczy ludy Janin w jedno silne państwo. Zachowały się stare tablice zapisane przez Sayanę i Harumi, dlatego te postacie są stuprocentowo autentyczne, ale za to takie osoby, jak Henyoldū czy Jedi Kagami są postaciami z legend. Środkowy i końcowy okres Kanyoni uważa się za jeden z najbardziej burzliwych okresów w historii planety. Wtedy właśnie polityczka o imieniu Eboshiana postanowiła zjednoczyć ludy zamieszkujące teren planety, które uważała za jedność. Szybko wprowadziła plan w życie i w roku 2944 BBY powstał zalążek nowego państwa, powstałego z regionów Nankin, Honshiu i Yagame. Z pozostałymi regionami albo zawierano pakty albo prowadzono wojny, z których największa to była Wojna Hoguńska, prowadzona z regionem Hogun i trwająca cztery lata. Skończyła się jednak przegraną od strony Janin. Tuż po niej, niczym nie zrażona Hashiko ogłosiła powstanie nowego państwa o nazwie Janin, a siebie ogłosiła jego dowódcą, czyli shun.

Hahinko

Play-button Zobacz też: Hahinko

Druga epoka dziejów Janin, zaczyna się objęciem władzy przez Eboshianę Hashiko w roku 2967 BBY, a jej koniec przez badaczy jest szacowany na Obalenie Caratu podczas Zamachu Hogunów. W tej epoce przede wszystkim próbowano zjednoczyć, dotąd nie mające ze sobą nic wspólnego, janińskie ludy. Było to bardzo trudne, ze względu na różności etniczne i obyczajowe. Do tego nowo powstały Janin musiał się liczyć z atakami Hogunów - jedynego ludu, który nie chciał się jednoczyć i nie złamały go nawet walki.

Postacie historyczne

  • Sayana z Ukishimy (?-?) - poetka i pisarka żyjąca w okresie Kanyoni. Została przez Janińczyków nazwana wieszczem janińskim. Jej poematy są obowiązujące we wszystkich szkołach, a uczniowie uczą się ich na pamięć. Najprawdopodobniej była ślepa.
  • Harumi Shinobi (?-100000 BBY)- także żyjąca w Kanyoni janińska duchowna. Spisała zasady Religii Tsuku i zebrała tych co będą głosić po niej tą naukę.
  • Eboshiana Hashiko (3000 BBY - 2900 BBY) - dowódczyni wojskowa i polityk. Zjednoczyła ludy zamieszkujące planetę w państwo o nazwie Janin, dając początek epoce Hahinko.

Charakterystyka

Janin była planetą, która budową przypominała naszą Ziemię. Z góry można spostrzec, że miała ona jedną ogromną wyspę i kilkanaście mniejszych wysepek, które były administracyjnie połączone w jeden kraj o tej samej nazwie co planeta. Nad planetą unosiła pewna warstwa atmosfery, zwanej przez tubylców Ozonyi (czyt. ozonji). Przekraczając atmosferę, można zauważyć coraz więcej szczegółów, m.in. jeziora, góry i miasta.

Ważniejszymi miastami były Ukishima, Horishima (ośrodki turystyczne) i Tokiyo, olbrzymia aglomeracja będąca siedzibą tutejszego rządu, pałacu Rodziny Cesarskiej i głównej siedziby gubernatora. Ludzie przywiązywali tam ogromną wagę do tradycji i wierzeń religijnych, dlatego ludności napływowej i turystom nie wolno było wchodzić do świątyń, chyba że ze specjalnym pozwoleniem podpisanym przez głównego kapłana, członka Rodziny Cesarskiej lub gubernatora, które jednak nie wszyscy otrzymywali.

Kultura i wierzenia

Janińczycy przez ponad kilkaset lat byli odcięci od innych planet, dzięki czemu wykształcili własną odrębną kulturę i tradycje, której się nigdy nie wyrzekli, wierząc, że dzięki niej zachowują dobrobyt duchowy.

Gdzie się nie spojrzeć, ludzie chodzili w długich szatach z drogich materiałów, z czego Janin najbardziej słynęła, zwanych kimono, które nosiła zwykle zwykła ludność będąca obywatelami Janin. Ludność napływowa nie miała prawa nosić kimono, gdyż tak nakazywało prawo i stare kazania.

Kuchnia Janińska była najbardziej znana i ekscentryczna. Gotowało się najróżniejsze potrawy z ryżu, uprawianego na specjalnych polach, gdzie „ogrodnikom” woda sięgała do kostek. Janin słynął też z wyśmietych słodyczy, np. guimauve, gdzie tylko mieszkańcy znali jego recepturę.

Ludzie tam wierzyli, że nad nimi jest mistyczna siła, która stworzyła galaktykę i wszystko, co znajduje się wokół niej, którą oni nazywali Tsuku, co dosłownie znaczyło w ich języku Bóg lub Siła. Byli przekonani, że to on jest Żywą Mocą i gdy się umiera, łączy się Tsuku, co ma być nagrodą za dobrze spożytkowane życie lub odradza się z powrotem jako nowy człowiek lub inna rozumna istota, co ma być kolejną szansą na dojście do Tsuku. Dlatego ważny był dla nich każdy dobry uczynek, a za morderstwo lub inny grzech ciężki umartwiali się na różne sposoby, co z kolei miało być odkupieniem ich win.

System rządzenia

Kiedyś władzę wykonawczą i ustawodawczą sprawowała Cesarzowa (w dawniejszych czasach Caryca), a od jej decyzji zależało w zasadzie wszystko od gospodarki po politykę zewnętrzną i wewnętrzną. Od czasów Starej Republiki, od czasu, gdy Janin się zaczął otwierać na inne planety, faktyczną władzę sprawował Shugurun lub Gubernator wraz z Senatem, pozostawiając Rodzinie Cesarskiej głównie obowiązki ceremonialne i reprezantycyjne.

Podział ludności

Ludność na Janin dzieliła się poprzez stan zamożności i moralności, co znaczy, czy dany człowiek nie miał konfliktów z prawem.

Najbardziej szanowany stanem społecznym był Yūri, oznaczający ludzi zamożnych, honorowych i prawych. Do tego stanu zaliczało się Rodzinę Cesarską, gubernatora z rodziną i kapłanów Tsuku, którzy mieli największe wpływy na życie mieszkańców.

Drugim stanem był Pleuyush, do którego można by było zaliczyć wszystkich innych obywateli Janin. Mogli oni mieć wpływ na wybór nowego gubernatora, a część z nich zasiadała w Senacie.

Najniższą nowo powstałą warstwą był Yūriei, co można przetłumaczyć jako duch albo intruz. Do tej warstwy zaliczano głównie ludność napływową, która przybyła tu w poszukiwaniu lepszych warunków do życia, ale też wszystkich wyrzutków, przeklętych przez kapłana i przestępców zwanych Delikyiun.

Język

Play-button Zobacz też: Język Seyi

Na Janin panował głównie język Seyi, który miał swoje korzenie w języku japońskim. Składał się z ponad 1000 znaków kanji, które łączyło się, tworząc słowa. Zdania były w dawniejszych czasach pisane od góry do dołu kolumnami, tak nadal się drukowało święte księgi, a zwykłe księgi drukowano jak w innych częściach galaktyki.

System edukacji

Wedle wszystkich planet Janin była jedną z najbardziej restrykcyjnych planet, jeśli chodzi o edukację. Przykładano tam głównie wagę do inteligencji, a ludzie z wysokim wykształceniem mogli zasiadać w Senacie i piastowali wysokie stanowiska.

Można było tam wyróżnić cztery szczebla:

  • Przedszkole (Kiniderū) – od 3 do 6 lat.
  • Szkoła Podstawowa (Shojūāi) – od 7 do 13 lat (7 klas).
  • Liceum (Lārū) – od 14 do 17 lat (4 klasy).
  • Studia lub Uniwersytet (Oulīn) – od 18 do 20 lat (3 klasy).

W szkołach podstawowych były prowadzone długie wykłady, a uczniów nauczano przede wszystkim uprzejmości i odpowiedzialności. W liceach i na studiach prowadzono już tylko wykłady, które miały poszerzać wiedzę.

Ciekawostki

  • Słowa pojawiające się się w tym tekście, jak i w opowiadaniu są całkowicie wymyślone przez autorkę na podstawie języka japońskiego.
  • Jej kultura jest w większości wzorowana na kulturze Japonii, jednak takie rzeczy jak Carat zostały wzięte z innych krajów, np. Rosji, jak w tym przypadku.

Pojawienia


Kitty Sheksire
Fanowskie postacie Mirajane
Postacie z Universum Naare ~ Jek 14 ~ Rowan Freemaker
Przedmioty Miecz świetlny Mirajane
Miejsca Janin
Star Wars: The Sword of Darkness Prolog ~ Atak na Zoh ~ Śmierć mistrza ~ Wzywając Mirę
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.