Star Wars Fanonpedia
Advertisement
Star Wars Fanonpedia
3223
strony
Fanon kanoniczny
kanon
Twórczość humorystyczna
Twórczość humorystyczna
Poziom 2 (10 000+ bajtów)

Julie Taa: Jestem gruba i bezużyte…
Diego: Tak, tak, wiemy. Narka!
Otyłość przyczyniała się nie tylko do niskiej samooceny, lecz także do ostracyzmu społecznego.[6]

Otyłość, znana także jako brzuchatość, ciężarność, ciężkość, grubość, klocowatość, kobylastość, korpulentność, nadętość, niezmierzenie, obszerność, ociężałość, pokraczność, puszystość, spasłość, szerokość, słoniowatość, tęgość, tężyzna, utuczenie, zażywność i zwalistość, była stanem, w którym waga danej osoby w sposób znaczny i nie budzący wątpliwości przewyższała stan normalny. Otyłość należy odróżnić od nadwagi, w przypadku której nadmierna waga nie była aż tak znacząca.

Osoby otyłe często były poddawane ostracyzmowi społecznemu, choć znajdowali się tacy, którzy znajdowali w nich obiekt swych fascynacji erotycznych. Schorzenie to skutkowało także obniżoną samooceną, a wśród charakterystycznych symptomów można wyróżnić kuloodporność tudzież ograniczoną śmiertelność.

Pochodzenie[]

Cieszę się, że Woo Kash już z nami nie służy… Pewnie zabrałby nam całe jedzenie i znowu był bezużyteczny przez kolejny tydzień.
— Wypowiedź Ossc Ara na temat Woo Kasha; niezbilansowana dieta była jedną z domniemanych przyczyn otyłości.[14]

Otyłość w głównej mierze dotykała ludzi. Jej pochodzenie nie jest jasne, aczkolwiek z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można założyć, iż do jej wystąpienia znacząco przyczyniały się czynniki genetyczne, biorąc pod uwagę jej występowanie u rodzeństwa Julie Ty[1] i Yulecka[12]. Niewykluczone jest także, że na wzrost wagi wpływ miało spożywanie nadmiernej ilości pokarmu[14] lub też żałoba, biorąc pod uwagę wzrost wagi Yagny po zgonie jej matki[12]. Halinca, żona Vuodecka, pewnego razu zasugerowała, że kobylastość jej małżonka może wynikać z deficytu ruchu[11].

Charakterystyka[]

Strzał w brzuch chyba nie poskutkował i dlatego musiał oddać jeszcze jeden. Dla pewności.
— Rico Pet o śmieci Julie Ty; jak widać, kuloodporność była jednym z objawów otyłości wśród niektórych gubych.[4]

Pot pod pachami jako symptom otyłości spędzał Woo Kashowi sen z powiek, a także wydzielał niemiłosierny odór.

Otyłość w głównej mierze dotykał ludzi bez względu na wiek; znane są bowiem przykłady tężyzny wśród dzieci, jak chociażby w przypadek Pietruszki[2]. Wśród objawów fizycznych występujących u osób tęgich należy wyróżnić m.in. nadmierną potliwość, z którą to zmagał się Woo Kash; celem uniknięcia rozprzestrzeniania się odoru tejże substancji mężczyzna zwykł ściskać pachy[5]. Innym charakterystycznym symptomem była ograniczona mobilność; przykładowo Julie Taa, osoba o ponadprzeciętnej tężyźnie, nie była w stanie poruszać się na dłuższe dystanse bez zaangażowania do tego wózka widłowego[5]. Ta sama osoba wykazywała także problemy ze wstawaniem, w efekcie czego zmuszona była spać w pozycj półsiedzącej[5]. Co jednak najciekawsze, manifestowała także kuloodporność – w chwili jej zabicia bowiem oprawca zmuszony był oddać cios bezpośrednio w głowę, jako iż tkanka tłuszczowa okalająca jej brzuch skutecznie ochroniła niewiastę przed strzałem w tułów[4]. Kuloodporność jednak nie obowiązywałą w miejscach ciała niespowitych grubą warstwą tłuszczu; za przykład może tu posłużyć przypadek Ya Gny, która, choć w istocie tęga, zginęła od uderzenia skronią – miejscem niepokrytym tłuszczem – w kant stołu[13]. Affarrowa natomiast za sprawą niesamowitej wagi swego ciała potrafiła przenikać przez podłogę; zginęła też w ten sposób w 18 BBY na Unconquerable, kiedy to nerwowo chodząc po pokoju, zawaliła podłogę, po której stąpała[8]. Nietypowym zjawiskiem typowym dla osób grubych była także ograniczona śmiertelność; fenomen ten wykazała Krystyna, która to przeżyła poćwiartowanie mieczem świetlnym, tak iż możliwym stało się uczynienie jej cyborgiem[7].

Leczenie[]

Co tak miętolisz między tymi palcami? Potańczyłbyś, to byś może schudł!
— Halinca do swojego męża, Vuodecka[11]

Ciężko stwierdzić, czy istniały jakiekolwiek skuteczne sposoby leczenia otyłości. Biorąc pod uwagę przyczyny jej występowania, można jednak przypuszczać, iż jej eliminacja możliwa była poprzez modyfikacje genetyczne lub też ograniczenie spożywanego pokarmu. Halinca, żona Vuodecka, rekomendowała natomiast taniec jako skuteczną metodę zrzucenia zbędnej wagi[11]. Wartym odnotowania jest fakt, że Krystyna, kiedy uczyniono ją cyborgiem, straciła swą tęgość na rzecz smukłej – aczkolwiek robotycznej – sylwetki[7].

Stosunek społeczeństwa[]

Zabrać tę grubą, ma imperialny mundur.
— Zamiast sięgnąć po jakiś inny przymiotnik, Koro Sidias przywołał fakt nadmiernej wagi Yagny jako cechę ją charakteryzującą.[15]

Zwalistość Julie Ty była obiektem fascynacji Braw Necka.

Odbiór otyłości wśród społeczeństwa był zróżnicowany, choć wśród sposobów traktowania osób tęgich przez ich otoczenie dominował ostracyzm; temu poddawany był na przykład Woo Kash, który z powodu swej otyłości był odrzucony tak przez przełożonych, jak i przez kolegów z pracy[14]. Tężyznę Julie Ty z kolei co niektórzy uważali za obciążenie, biorąc w pamięci jej wolny chód i idące z nim w parze spowalnianie pozostałych[10]. Inni natomiast zwykli nawet definiować napotykane przez siebie osoby właśnie przez pryzmat ich wagi[15]

Jednak znajdowali się także tacy ludzie, którzy cenili sobie bogate walory płci przeciwnej. Wśród nich znajdował się Braw Neck, który zakochał się w Julie Cię właśnie ze względu na tężyznę tej ostatniej[1]. Warto jednak zaznaczyć, że nie był to czynnik warunkujący, bowiem ten sam mężczyzna nie czuł się w żaden sposób zauroczony Halincą[11] tudzież Yagną[2], mimo iż obie niewiasty także były korpulentne.

Poza światem Gwiezdnych wojen[]

Otyłość jest jedną z chorób przedstawioną w ramach serii Stacked Story, fanfiction publikowanego od 2020 roku przez znakomite grono fanonpedystów. Pojawiła się także w serii Między murami autorstwa Mustafara29 (2021).

Pojawienia[]

Przypisy