Autor: Samalai
Fanon legendarny
legendy
Poziom 1 (min. 5 000 bajtów)
Poziom 1

Shihor Mibba II.

Shihor Mibba II to jeden z dwudziestu dziewięciu księżyców gazowego giganta Shihor, znajdującego się w układzie Ottega. Podobnie jak Yavin IV posiadał atmosferę i był ciałem niebieskim zdatnym do zamieszkania przez istoty biologiczne. Mibba II został skolonizowany około 1032 BBY, po wojnie z Bractwem Ciemności, podobnie jak jego bliźniaczy brat, Mibba I.

Prawdopodobnie ten satelita nie byłby znany, gdyby nie fakt iż stał się jednym z wielu znaczących centrów robotyki oraz energetyki. Stąd też jeszcze przed wojnami klonów stała się miejscem wielu inwestycji Intergalaktycznego Klanu Bankowego.

Tuż przed wybuchem wojen klonów nad księżycem unosił się okręt kontroli droidów Sullum oraz stacja cywilna Obba Mibba Rorum.

Historia

Ottega to sektor położony w Zewnętrznych Odległych Rubieżach, charakteryzujący się niezwykłą liczbą zamieszkałych ciał niebieskich – miał 75 planet i 622 księżyców. Dzięki temu stał się popularną atrakcją turystyczną. Tendau BendonIthorianin, był senatorem systemu Ottega w 33 BBY.

Władze planety od około dwóch lat sympatyzowały z ruchem separatystycznym hrabiego Dooku. Chociaż Konfederacja Niezależnych Systemów nie istniała przed wybuchem wojen klonów (co stało się tuż przed bitwą o Geonosis), pewne jest, że tutejsi Ithorianie, w przeciwieństwie do tych mieszkających w rodzinnym świecie, popierali swoich płatników, Intergalaktyczny Klan Bankowy, jak i samą niezależność od skorumpowanej Republiki. Oczywiście, będąc rasą bardzo pacyfistyczną, nie dążyli oni do otwartego konfliktu zbrojnego.

Charakterystyka

Mroźne terytoria.

Warunki atmosferyczne na Mibba II były zdatne do życia i zasadniczo całkiem przyjazne. Chociaż księżyc należał do chłodnych miejsc, temperatura była mniej więcej stała, a w większości miejsc na powierzchni wynosiło przeciętnie zero stand. stopni. Amplituda nie przekracza zazwyczaj piętnastu stopni. Tutejsze środowisko powinno kojarzyć się z tajgą. Co interesujące, na powierzchni istniały naturalne „oazy”, czyli miejsca stanowczo cieplejsze, gdzie temperatura sięgała nawet dwudziestu stopni. Połacie te nie były jednak większe od jednego, dwóch hektarów. Przyczyną takiego stanu rzeczy były znajdujące się blisko powierzchni wartościowe gazy kopalniane, które były na księżycu wydobywane i magazynowane jako źródło energii. Dlatego też oazy były głównymi ośrodkami, w których mieszkały istoty cywilizowane.

Fauna i flora

Środowisko naturalne.

Charakterystyczne dla księżyca było również to, że mieszkańcy pod nadzorem Ithorian wyjątkowo dbali o jego środowisko.

Populacja

Księżyc został skolonizowany przez Ithorian, którzy choć nie byli tutaj aktualnie dominującą rasą, to posiadali największe wpływy, kontrolując handel i dbając o ekosystem satelity. Niemal wszyscy byli potomkami zniszczonego statku-matki Laasamby Mibba

Jak już zostało zaznaczone wyżej, podczas kolonizacji okazało się, że Mibba II miał wiele wartościowych surowców wydobywczych, stąd też zwiększyło się zapotrzebowanie na pracowników niższego szczebla. Dlatego w ciągu ostatniego tysiąclecia przybyło tutaj wielu przedstawicieli innych ras, szukających pracy oraz miejsca dla siebie. Z tego oto powodu księżyc był zamieszkiwany przez całą tęczę gatunków.

Na księżycu żyło około miliona mieszkańców, w tym: około 20% Ithorian, około 40% ludzi, około 10% Twi'leków oraz około 30% przedstawicieli innych ras. Około 70% mieszkańców zamieszkiwało tereny oaz w pobliżu szybów wydobywczych. 

Urbanizacja i gospodarka

Ithorianin.

Ośrodki, w których mieszkała ludność planety, w większości były osadami przybierającymi formę niewielkich miasteczek, otaczających tutejsze szyby wydobywcze. Zazwyczaj ich populacja nie przekraczała pięciuset mieszkańców, ale przeważnie była dużo mniejsza. Zasadnicza większość z nich (około 70%) znajdowała się na terenie oaz, z racji iż zapewniały one znacznie wygodniejsze warunki do życia. Większość mieszkańców takich miejsc to pracownicy kopalni oraz specjaliści techniczni. Często zaraz przy szybach wydobywczych znajdowały się warsztaty produkujące roboty, które potrzebne były do pracy w trudnych, podziemnych warunkach przy wydobywaniu gazu.

Na księżycu znajdowało się również kilka miast, których populacja przekraczała dziesięciu tysięcy mieszkańców. Charakteryzowały się one zbitą zabudową, wielopiętrową, posiadającą taką samą ilość zabudowy nad, jak i pod ziemią. To tutaj znaleźć można było porty kosmiczne, centra handlowe, administracyjne oraz wojskowe.

Główne dobra eksportowe księżyca to energia magazynowana w specjalnych bateriach, części robotów i podzespoły, gotowe droidy cywilne, przemysłowe oraz bojowe, ale i również różne minerały górnicze (na mniejszą skalę). Planeta była bogata w drewno, ale Ithorianie zakazywali wycinania tutejszej flory. Mieszkańcy znani byli jednak z produkcji ciekawych alkoholi i trunków z tutejszych roślin, a mięso dzikiej zwierzyny odświętnie lądowało na stołach nie tylko obywateli Mibba II. Importowało się przede wszystkim towary luksusowe, pojazdy oraz narzędzia, których wytwarzało się tutaj na bardzo małą skalę. Księżyc był jednak w dużym stopniu samowystarczalny. Tutejsze zakłady produkcyjne mogły pochwalić się kilkoma własnymi modelami speederów, jak i całą gamą robotów użytkowych.

Językiem administracyjnym był basic, chociaż większość obywateli zna również ithoriański. Rasa ta, podobnie jak Wookiee, chociaż rozumiała inną mowę, nie potrafiła posługiwać się międzygalaktycznym. Z racji iż to oni zazwyczaj zajmowali urzędnicze i nadzorcze stanowiska, ich język stał się popularny na księżycu.

Na księżycu znajdowała się Debbeda, miasteczko na północnej półkuli, na płaskowyżu Assana.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.