FANDOM


 
(Nie pokazano 22 wersji utworzonych przez jednego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Autor|fanonpedia}}
 
{{Autor|fanonpedia}}
{|style="width:100%"
+
{{Nawigacja}}
  +
'''Administracja''' dba o wspólne dobro zarówno wiki, jak i jej społeczności. Składają się na nią moderatorzy czatu, moderatorzy dyskusji i moderatorzy treści, i administratorzy, wśród których jednemu przysługują uprawnienia biurokraty.
  +
  +
{| {{Tatabela}}
 
|-
 
|-
|colspan="2"|<div class="admin-main">
+
!Zdjęcie
<div class="admin-foto">{{Awatar|Mustafar29|80}}</div>
+
!Użytkownik
<div class="admin-info"><h3>Mustafar29 <small><small>([[User talk:Mustafar29|kontakt]])</small></small></h3>
+
!Funkcja
Biurokrata, jeden z założycieli ''Star Wars'' Fanonpedii, z małymi przerwami od początku jej istnienia sprawujący pieczę nad właściwie wszystkim, co związanym z wiki.
 
</div>
 
</div>
 
 
|-
 
|-
|width="50%"|<div class="admin-main">
+
|rowspan=3|{{Awatar|Mustafar29|100}}
<div class="admin-foto">{{Awatar|Gial Ackbar|80}}</div>
+
|rowspan=3|{{Us|Mustafar29}}
<div class="admin-info"><h3>Gial Ackbar <small><small>([[User talk:Gial Ackbar|kontakt]])</small></small></h3>
+
|Biurokrata {{S|5 lipca 2015 17 marca 2017}}
Moderator dyskusji, jeden z założycieli. Redaktor naczelny fanpage, opiekun wiki na portalach społecznościowych.
+
|-
</div>
+
|Administrator {{S|11 czerwca 2017 – 31 lipca 2017}}
</div>
+
|-
|<div class="admin-main">
+
!style="font-weight:400"|Biurokrata {{S|od 31 lipca 2017}}
<div class="admin-foto">{{Awatar|Michael2310|80}}</div>
+
|-
<div class="admin-info"><h3>Michael2310 <small><small>([[User talk:Michael2310|kontakt]])</small></small></h3>
+
|rowspan=2|{{Awatar|Cashao|100}}
Moderator treści i czatu, który od lipca 2018 pilnuje porządku w Dyskusjach i na serwerze na Discordzie.
+
|rowspan=2|{{Us|Cashao}}
</div>
+
|Moderator dyskusji {{S|29 września 2018 – 10 lutego 2019}}
</div>
+
|-
  +
!style="font-weight:400"|Moderator dyskusji {{S|od 19 lutego 2019}}
 
|}
 
|}
<center><h3>'''Rollbackowie:'''</h3></center>
 
<center>{{Us|Fajnymat10}}, {{Us|Henio z Tesco}}, {{Us|Revais}}, {{Us|TerrorDaktyl}}, {{Us|Yoda 300}}</center>
 
   
{| {{Tatabela}}
+
== Opis ==
!colspan="3"|<center>Administracja</center>
+
=== Biurokrata ===
  +
Biurokrata stoi na czele administracji. Raz wybrany, swoją funkcję pełni do chwili zrzeczenia się jej, kiedy to zgodnie z Polityką społeczności aktywni fanonpedyści<ref group="Uwaga">Aktywny fanonpedyści to fanonpedyści, którzy mieli wkład w wiki w ciągu 30 dni poprzedzających utworzenie wątku.</ref> wyłaniają nowego biurokratę za pośrednictwem odpowiedniej ankiety w Dyskusjach.<ref name="Biurokrata">[[Project:Polityka społeczności|]], art. 3 pkt. 1</ref>
  +
  +
Istnieje jednak możliwość odwołania urzędującego biurokraty poprzez utworzenie stosownego wątku w Dyskusjach. W tym celu trzeba jednak zaproponować inną osobę, która automatycznie przejmie po nim uprawnienia. Tak więc głosowanie za odwołaniem biurokraty jest równoznaczne z głosowaniem za nową kandydaturą.<ref name="Biurokrata" />
  +
  +
=== Administratorzy ===
  +
Administratorzy są wyłaniani w drodze głosowania przez aktywnych fanonpedystów i mogą być odwołani w ten sam sposób. Biurokrata ma jednak prawo do niezatwierdzenia zwycięzcy głosowania, jeżeli wyłonionego użytkownika nie cechuje wystarczające doświadczenie.<ref>[[Project:Polityka społeczności|]], art. 3 pkt. 2</ref>
  +
  +
=== Moderatorzy ===
  +
* '''Moderatorzy treści''' – dbają o stan artykułów i są nominowani i odwoływani przez administrację bez konieczności konsultacji ze społecznością.<ref name="Moderatorzy treści i dyskusji">[[Project:Polityka społeczności|]], art. 3 pkt. 3</ref>
  +
* '''Moderatorzy dyskusji''' – dbają o stan Dyskusji, wątków na tablicach i komentarzy, wybierani są w ten sam sposób co administratorzy.<ref name="Moderatorzy treści i dyskusji" />
  +
* '''Moderatorzy czatu''' – dbają o stan dyskusji prowadzonej na Discordzie, są wybierani tak samo jak administratorzy.<ref>[[Project:Polityka społeczności|]], art. 3 pkt. 4</ref>
  +
  +
== Uprawnienia ==
  +
{| {{Tatabela|zwijaj=tak}}
 
|-
 
|-
|[[Plik:Biurokrata2.png|center|link=]]
+
!colspan="3"|<center>Uprawnienia grup użytkowników</center>
  +
|-
  +
|[[Plik:Biurokrata.png|center|link=]]
 
|width="25%"|'''Biurokrata'''
 
|width="25%"|'''Biurokrata'''
|Dbanie o codzienny porządek na wiki, w Dyskusjach i na serwerze na Discordzie, patrolowanie ostatnich zmian i usuwanie zbędnych stron, przeprowadzanie głosowań, dbanie o rozwój wiki, w tym o sprawy techniczne, i zarządzanie administracją.
+
|
  +
* Dbanie o porządek w merytorycznym i społecznym aspekcie wiki, co ułatwiają:
  +
** możliwość usuwania artykułów;
  +
** możliwość odtwarzania usuniętych wersji artykułów;
  +
** możliwość usuwania plików;
  +
** możliwość odtwarzania usuniętych wersji plików;
  +
** możliwość zmieniania nazw artykułów bez pozostawiania przekierowania;
  +
** możliwość zmieniania nazw plików;
  +
** możliwość szybkiego wycofywania szkodliwych edycji;
  +
** możliwość zabezpieczania artykułów przed edycją;
  +
** możliwość oznaczania edycji jako „sprawdzone”;
  +
** możliwość zamykania wątków i postów;
  +
** możliwość edycji treści wątków, postów i komentarzy;
  +
** możliwość usuwania wątków, postów, komentarzy i wiadomości;
  +
** możliwość weryfikowania użytkowników na serwerze na Discordzie;
  +
** możliwość edytowania nieswoich wiadomości na serwerze na Discordzie;
  +
** możliwość wyciszenia użytkowników na serwerze na Discordzie;
  +
** możliwość wyrzucenia użytkowników na serwerze na Discordzie;
  +
** możliwość blokowania użytkowników na serwerze na Discordzie;
  +
** możliwość blokowania użytkowników na wiki.
  +
* Nadawanie uprawnień innym użytkownikom.
  +
* Przewodzenie administracji.
  +
* Reprezentowanie wiki.
 
|-
 
|-
 
|[[Plik:Administrator.png|center|link=]]
 
|[[Plik:Administrator.png|center|link=]]
 
|'''Administrator'''
 
|'''Administrator'''
|Dbanie o codzienny porządek na wiki, w Dyskusjach i na serwerze na Discordzie, patrolowanie ostatnich zmian i usuwanie zbędnych stron, przeprowadzanie głosowań.
+
|
  +
* Dbanie o porządek w merytorycznym i społecznym aspekcie wiki, co ułatwiają:
  +
** możliwość usuwania artykułów;
  +
** możliwość odtwarzania usuniętych wersji artykułów;
  +
** możliwość usuwania plików;
  +
** możliwość odtwarzania usuniętych wersji plików;
  +
** możliwość zmieniania nazw artykułów bez pozostawiania przekierowania;
  +
** możliwość zmieniania nazw plików;
  +
** możliwość szybkiego wycofywania szkodliwych edycji;
  +
** możliwość zabezpieczania artykułów przed edycją;
  +
** możliwość oznaczania edycji jako „sprawdzone”;
  +
** możliwość zamykania wątków i postów;
  +
** możliwość edycji treści wątków, postów i komentarzy;
  +
** możliwość usuwania wątków, postów, komentarzy i wiadomości;
  +
** możliwość weryfikowania użytkowników na serwerze na Discordzie;
  +
** możliwość edytowania nieswoich wiadomości na serwerze na Discordzie;
  +
** możliwość wyciszenia użytkowników na serwerze na Discordzie;
  +
** możliwość wyrzucenia użytkowników na serwerze na Discordzie;
  +
** możliwość blokowania użytkowników na serwerze na Discordzie;
  +
** możliwość blokowania użytkowników na wiki.
 
|-
 
|-
 
|[[Plik:Moderator treści.png|center|link=]]
 
|[[Plik:Moderator treści.png|center|link=]]
 
|'''Moderator treści'''
 
|'''Moderator treści'''
|Dbanie o codzienny porządek na wiki i na serwerze na Discordzie, patrolowanie ostatnich zmian, przeprowadzanie głosowań.
+
|
  +
* Dbanie o porządek w merytorycznym aspekcie wiki, co ułatwiają:
  +
** możliwość usuwania artykułów;
  +
** możliwość odtwarzania usuniętych wersji artykułów;
  +
** możliwość usuwania plików;
  +
** możliwość odtwarzania usuniętych wersji plików;
  +
** możliwość zmieniania nazw artykułów bez pozostawiania przekierowania;
  +
** możliwość zmieniania nazw plików;
  +
** możliwość szybkiego wycofywania szkodliwych edycji;
  +
** możliwość zabezpieczania artykułów przed edycją;
  +
** możliwość oznaczania edycji jako „sprawdzone”.
 
|-
 
|-
 
|[[Plik:Moderator dyskusji.png|center|link=]]
 
|[[Plik:Moderator dyskusji.png|center|link=]]
 
|'''Moderator dyskusji'''
 
|'''Moderator dyskusji'''
|Dbanie o codzienny porządek w Dyskusjach i na serwerze na Discordzie, przeprowadzanie głosowań.
+
|
  +
* Dbanie o porządek w społecznym aspekcie wiki (wątki na tablicach wiadomości, posty w Dyskusjach, komentarze pod artykułami, wiadomości na serwerze na Discordzie), co ułatwiają:
  +
** możliwość zamykania wątków i postów;
  +
** możliwość edycji treści wątków, postów i komentarzy;
  +
** możliwość usuwania wątków, postów, komentarzy i wiadomości;
  +
** możliwość weryfikowania użytkowników na serwerze na Discordzie;
  +
** możliwość edytowania nieswoich wiadomości na serwerze na Discordzie;
  +
** możliwość wyciszenia użytkowników na serwerze na Discordzie;
  +
** możliwość wyrzucenia użytkowników na serwerze na Discordzie;
  +
** możliwość blokowania użytkowników na serwerze na Discordzie.
 
|-
 
|-
 
|[[Plik:Moderator czatu.png|center|link=]]
 
|[[Plik:Moderator czatu.png|center|link=]]
 
|'''Moderator czatu'''
 
|'''Moderator czatu'''
|Dbanie o codzienny porządek na serwerze na Discordzie, przeprowadzanie głosowań.
+
|
  +
* Dbanie o porządek na serwerze na Discordzie poprzez:
  +
** możliwość weryfikowania użytkowników;
  +
** możliwość edytowania nieswoich wiadomości;
  +
** możliwość wyciszenia użytkowników;
  +
** możliwość wyrzucenia użytkowników;
  +
** możliwość blokowania użytkowników.
 
|}
 
|}
   
== Historia ==
+
== Historia składu administracji ==
{{Nawigacja}}
 
 
=== Biurokraci ===
 
=== Biurokraci ===
W historii Fanonpedii zdarzały się sytuacje, w których uprawnienia biurokraty przysługiwały więcej niż jednemu administratorowi. Zawsze jednak jeden z nich zwany był Pierwszym Administratorem. Z perspektywy czasu przyjęło się, że to właśnie jemu przypisuje się uprawnienia biurokraty.
+
{| class="wikitable" width="100%"
+
|-
{| {{Tatabela}}
+
!rowspan="2"|#
  +
!rowspan="2"|Nick
  +
!colspan="2"|Okres sprawowania
  +
!rowspan="2"|Administratorzy
 
|-
 
|-
!#
+
!Od
!Awatar
+
!Do
!Nick
 
!Okres
 
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|{{Awatar|Mustafar29|80}}
 
 
|{{Us|Mustafar29}}
 
|{{Us|Mustafar29}}
|5 lipca 2015 – 17 marca 2017
+
|5 lip 2015
  +
|17 mar 2017
  +
|
  +
* {{Us|PikPL}} {{S|05–14.07.2015}}
  +
* {{Us|Gial Ackbar}} {{S|05.07–11.11.2015}}
  +
* {{Us|Henio z Tesco}} {{S|05.05.2015–17.03.2017}}
  +
* {{Us|TerrorDaktyl}} {{S|23.08.2015–15.08.2016}}
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|{{Awatar|Henio z Tesco|80}}
 
 
|{{Us|Henio z Tesco}}
 
|{{Us|Henio z Tesco}}
|17 marca 2017 – 31 lipca 2017<br />{{S|Od 5 lipca 2015 do 1 kwietnia 2018 administrator}}
+
|17 mar 2017
  +
|31 lip 2017
  +
|{{Us|Mustafar29}} {{S|11.06–31.07.2017}}
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|{{Awatar|Mustafar29|80}}
 
 
|{{Us|Mustafar29}}
 
|{{Us|Mustafar29}}
|Od 31 lipca 2017<br>{{S|Od 11 czerwca 2017 administrator}}
+
|31 lip 2017
  +
|
  +
|
  +
* {{Us|Henio z Tesco}} {{S|31.07.2017–01.04.2018}}
  +
* {{Us|Michael2310}} {{S|29.12.2018–09.01.2019}}
 
|}
 
|}
   
{{Scrollbox|
 
 
=== Administratorzy ===
 
=== Administratorzy ===
* {{Us|Mustafar29}} {{S|5 lipca 2015 – 17 marca 2017, od 11 czerwca 2017}}
+
{| class="wikitable" width="100%"
* {{Us|PikPL}} {{S|5 lipca 2015 – 14 lipca 2015}}
+
|-
* {{Us|Gial Ackbar}} {{S|5 lipca 2015 – 11 listopada 2015}}
+
!rowspan="2" width="1%"|#
* {{Us|Henio z Tesco}} {{S|5 lipca 2015 – 1 kwietnia 2018}}
+
!rowspan="2"|Nick
* {{Us|TerrorDaktyl}} {{S|23 sierpnia 2015 – 15 sierpnia 2016}}
+
!colspan="2"|Okres sprawowania
  +
!rowspan="2"|Uwagi
  +
|-
  +
!Od
  +
!Do
  +
|-
  +
|1
  +
|{{Us|PikPL}}
  +
|5 lip 2015
  +
|14 lip 2015
  +
|
  +
|-
  +
|2
  +
|{{Us|Gial Ackbar}}
  +
|5 lip 2015
  +
|11 lis 2015
  +
|
  +
|-
  +
|rowspan="2"|3
  +
|rowspan="2"|{{Us|Henio z Tesco}}
  +
|5 lip 2015
  +
|17 mar 2017
  +
|rowspan="2"|Od 17 mar do 31 lip 2017 biurokrata
  +
|-
  +
|31 lip 2017
  +
|1 kwi 2018
  +
|-
  +
|4
  +
|{{Us|TerrorDaktyl}}
  +
|23 sie 2015
  +
|15 sie 2016
  +
|Od 10 do 23 sie 2015 moderator dyskusji
  +
|-
  +
|5
  +
|{{Us|Mustafar29}}
  +
|11 cze 2017
  +
|31 lip 2017
  +
|Od 5 lip 2015 do 17 mar 2017 i od 31 lip 2017 biurokrata
  +
|-
  +
|6
  +
|{{Us|Michael2310}}
  +
|29 gru 2018
  +
|9 sty 2018
  +
|Od 29 lip 2018 do 29 gru 2018 moderator treści i czatu
  +
|}
   
 
=== Moderatorzy treści ===
 
=== Moderatorzy treści ===
* {{Us|HickRatch}} {{S|25 czerwca 2016 – 10 grudnia 2016}}
+
{| class="wikitable" width="100%"
* {{Us|Michael2310}} {{S|Od 29 lipca 2018}}
+
|-
  +
!rowspan="2" width="1%"|#
  +
!rowspan="2"|Nick
  +
!colspan="2"|Okres sprawowania
  +
!rowspan="2"|Uwagi
  +
|-
  +
!Od
  +
!Do
  +
|-
  +
|rowspan="2"|1
  +
|rowspan="2"|{{Us|HickRatch}}
  +
|rowspan="2"|25 cze 2016
  +
|rowspan="2"|18 sie 2016
  +
|Równocześnie moderator czatu
  +
|-
  +
|Od 18 sie 2016 moderator dyskusji
  +
|-
  +
|rowspan="2"|2
  +
|rowspan="2"|{{Us|Michael2310}}
  +
|29 lip 2018
  +
|29 gru 2018
  +
|Równocześnie moderator czatu, od 29 gru 2018 administrator
  +
|-
  +
|9 sty 2019
  +
|15 kwi 2019
  +
|Do 9 sty 2018 administrator
  +
|}
   
 
=== Moderatorzy dyskusji ===
 
=== Moderatorzy dyskusji ===
* {{Us|TerrorDaktyl}} {{S|10 sierpnia 2015 – 23 sierpnia 2015}}
+
{| class="wikitable" width="100%"
* {{Us|Gial Ackbar}} {{S|Od 19 kwietnia 2018}}
+
|-
  +
!rowspan="2" width="1%"|#
  +
!rowspan="2"|Nick
  +
!colspan="2"|Okres sprawowania
  +
!rowspan="2"|Uwagi
  +
|-
  +
!Od
  +
!Do
  +
|-
  +
|1
  +
|{{Us|TerrorDaktyl}}
  +
|10 sie 2015
  +
|23 sie 2015
  +
|Od 23 sie 2015 administrator
  +
|-
  +
|rowspan="2"|2
  +
|rowspan="2"|{{Us|HickRatch}}
  +
|rowspan="2"|18 sie 2016
  +
|rowspan="2"|10 gru 2016
  +
|Od 25 cze 2016 do 18 sie 2016 moderator dyskusji
  +
|-
  +
|Od 25 cze 2016 do 18 sie 2016 moderator czatu
  +
|-
  +
|rowspan="2"|3
  +
|rowspan="2"|{{Us|Gial Ackbar}}
  +
|rowspan="2"|19 kwi 2018
  +
|rowspan="2"|28 wrz 2018
  +
|Od 13 sie 2017 do 19 kwi 2018 moderator czatu
  +
|-
  +
|Od 5 lip 2015 do 11 lis 2015 administrator
  +
|-
  +
|rowspan="2"|4
  +
|rowspan="2"|{{Us|Cashao}}
  +
|29 wrz 2018
  +
|10 lut 2019
  +
|
  +
|-
  +
|19 lut 2019
  +
|
  +
|
  +
|-
  +
|5
  +
|{{Us|Michael2310}}
  +
|17 kwi 2019
  +
|17 sty 2019
  +
|Do 15 kwi 2019 moderator treści
  +
|}
   
 
=== Moderatorzy czatu ===
 
=== Moderatorzy czatu ===
* {{Us|Nie gupi a wrenc pseciwnie}} {{S|13 lipca 2015 – 13 sierpnia 2015}}
+
{| class="wikitable" width="100%"
* {{Us|Gial Ackbar}} {{S|13 sierpnia 2017 – 19 kwietnia 2018}}
+
|-
  +
!rowspan="2" width="1%"|#
  +
!rowspan="2"|Nick
  +
!colspan="2"|Okres sprawowania
  +
!rowspan="2"|Uwagi
  +
|-
  +
!Od
  +
!Do
  +
|-
  +
|1
  +
|{{Us|Nie gupi a wrenc pseciwnie|Ngawp}}
  +
|13 lip 2015
  +
|13 sie 2015
  +
|
  +
|-
  +
|rowspan="2"|2
  +
|rowspan="2"|{{Us|HickRatch}}
  +
|rowspan="2"|25 cze 2016
  +
|rowspan="2"|18 sie 2016
  +
|Równocześnie moderator treści
  +
|-
  +
|Od 18 sie 2016 moderator dyskusji
  +
|-
  +
|rowspan="2"|3
  +
|rowspan="2"|{{Us|Gial Ackbar}}
  +
|rowspan="2"|13 sie 2017
  +
|rowspan="2"|19 kwi 2018
  +
|Od 19 kwi 2018 moderator dyskusji
  +
|-
  +
|Od 5 lip 2015 do 11 lis 2015 administrator
  +
|-
  +
|4
  +
|{{Us|Michael2310}}
  +
|29 lip 2018
  +
|29 gru 2018
  +
|Równocześnie moderator czatu, od 29 gru 2018 administrator
  +
|}
   
== Fanpage ==
+
== Poparcie dla administracji ==
=== Redaktor naczelny ===
+
{| style="width:100%"
* {{Us|Mustafar29}} {{S|7 października 2017 – 11 października 2017}}
+
|-
* {{Us|Gial Ackbar}} {{S|Od 11 października 2017}}
+
| [[Plik:Poparcie dla Mustafara29.png|thumb|center|250px|Źródło: [https://gwfanon.wikia.com/d/p/3300297438920725814 Głosowanie] w [[Specjalna:Forum|Dyskusjach]].]]
  +
| [[Plik:Poparcie dla Michaela2310.png|thumb|center|250px|Źródło: [https://gwfanon.wikia.com/d/p/3300297438920712537 Głosowanie] w [[Specjalna:Forum|Dyskusjach]].]]
  +
| [[Plik:Poparcie dla Cashao.png|thumb|center|250px|Źródło: [https://gwfanon.wikia.com/d/p/3300297438920737043 Głosowanie] w [[Specjalna:Forum|Dyskusjach]].]]
  +
|}
   
=== Pozostali redaktorzy {{S|posiadający konto na FANDOMIE}} ===
+
{{Przypisy}}
* {{Us|Mustafar29}} {{S|Od 11 października 2017, wcześniej redaktor naczelny}}
+
{{Przypisy|uwagi}}
* {{Us|IwanRoslin}} {{S|29 czerwca 2018 – 11 lipca 2018}}
 
}}
 
   
 
__BEZSPISU__
 
__BEZSPISU__

Aktualna wersja na dzień 22:49, sty 27, 2020

O nasHistoriaPolityka społecznościLogoStatystykiAdministratorzyFanonpedyściArtykuł polecanyPoradnikDiscord

Administracja dba o wspólne dobro zarówno wiki, jak i jej społeczności. Składają się na nią moderatorzy czatu, moderatorzy dyskusji i moderatorzy treści, i administratorzy, wśród których jednemu przysługują uprawnienia biurokraty.

Zdjęcie Użytkownik Funkcja
Mustafar29 Biurokrata (5 lipca 2015 – 17 marca 2017)
Administrator (11 czerwca 2017 – 31 lipca 2017)
Biurokrata (od 31 lipca 2017)
Cashao Moderator dyskusji (29 września 2018 – 10 lutego 2019)
Moderator dyskusji (od 19 lutego 2019)

Opis Edytuj

Biurokrata Edytuj

Biurokrata stoi na czele administracji. Raz wybrany, swoją funkcję pełni do chwili zrzeczenia się jej, kiedy to zgodnie z Polityką społeczności aktywni fanonpedyści[Uwaga 1] wyłaniają nowego biurokratę za pośrednictwem odpowiedniej ankiety w Dyskusjach.[1]

Istnieje jednak możliwość odwołania urzędującego biurokraty poprzez utworzenie stosownego wątku w Dyskusjach. W tym celu trzeba jednak zaproponować inną osobę, która automatycznie przejmie po nim uprawnienia. Tak więc głosowanie za odwołaniem biurokraty jest równoznaczne z głosowaniem za nową kandydaturą.[1]

Administratorzy Edytuj

Administratorzy są wyłaniani w drodze głosowania przez aktywnych fanonpedystów i mogą być odwołani w ten sam sposób. Biurokrata ma jednak prawo do niezatwierdzenia zwycięzcy głosowania, jeżeli wyłonionego użytkownika nie cechuje wystarczające doświadczenie.[2]

Moderatorzy Edytuj

 • Moderatorzy treści – dbają o stan artykułów i są nominowani i odwoływani przez administrację bez konieczności konsultacji ze społecznością.[3]
 • Moderatorzy dyskusji – dbają o stan Dyskusji, wątków na tablicach i komentarzy, wybierani są w ten sam sposób co administratorzy.[3]
 • Moderatorzy czatu – dbają o stan dyskusji prowadzonej na Discordzie, są wybierani tak samo jak administratorzy.[4]

Uprawnienia Edytuj

Uprawnienia grup użytkowników
Biurokrata
Biurokrata
 • Dbanie o porządek w merytorycznym i społecznym aspekcie wiki, co ułatwiają:
  • możliwość usuwania artykułów;
  • możliwość odtwarzania usuniętych wersji artykułów;
  • możliwość usuwania plików;
  • możliwość odtwarzania usuniętych wersji plików;
  • możliwość zmieniania nazw artykułów bez pozostawiania przekierowania;
  • możliwość zmieniania nazw plików;
  • możliwość szybkiego wycofywania szkodliwych edycji;
  • możliwość zabezpieczania artykułów przed edycją;
  • możliwość oznaczania edycji jako „sprawdzone”;
  • możliwość zamykania wątków i postów;
  • możliwość edycji treści wątków, postów i komentarzy;
  • możliwość usuwania wątków, postów, komentarzy i wiadomości;
  • możliwość weryfikowania użytkowników na serwerze na Discordzie;
  • możliwość edytowania nieswoich wiadomości na serwerze na Discordzie;
  • możliwość wyciszenia użytkowników na serwerze na Discordzie;
  • możliwość wyrzucenia użytkowników na serwerze na Discordzie;
  • możliwość blokowania użytkowników na serwerze na Discordzie;
  • możliwość blokowania użytkowników na wiki.
 • Nadawanie uprawnień innym użytkownikom.
 • Przewodzenie administracji.
 • Reprezentowanie wiki.
Administrator
Administrator
 • Dbanie o porządek w merytorycznym i społecznym aspekcie wiki, co ułatwiają:
  • możliwość usuwania artykułów;
  • możliwość odtwarzania usuniętych wersji artykułów;
  • możliwość usuwania plików;
  • możliwość odtwarzania usuniętych wersji plików;
  • możliwość zmieniania nazw artykułów bez pozostawiania przekierowania;
  • możliwość zmieniania nazw plików;
  • możliwość szybkiego wycofywania szkodliwych edycji;
  • możliwość zabezpieczania artykułów przed edycją;
  • możliwość oznaczania edycji jako „sprawdzone”;
  • możliwość zamykania wątków i postów;
  • możliwość edycji treści wątków, postów i komentarzy;
  • możliwość usuwania wątków, postów, komentarzy i wiadomości;
  • możliwość weryfikowania użytkowników na serwerze na Discordzie;
  • możliwość edytowania nieswoich wiadomości na serwerze na Discordzie;
  • możliwość wyciszenia użytkowników na serwerze na Discordzie;
  • możliwość wyrzucenia użytkowników na serwerze na Discordzie;
  • możliwość blokowania użytkowników na serwerze na Discordzie;
  • możliwość blokowania użytkowników na wiki.
Moderator treści
Moderator treści
 • Dbanie o porządek w merytorycznym aspekcie wiki, co ułatwiają:
  • możliwość usuwania artykułów;
  • możliwość odtwarzania usuniętych wersji artykułów;
  • możliwość usuwania plików;
  • możliwość odtwarzania usuniętych wersji plików;
  • możliwość zmieniania nazw artykułów bez pozostawiania przekierowania;
  • możliwość zmieniania nazw plików;
  • możliwość szybkiego wycofywania szkodliwych edycji;
  • możliwość zabezpieczania artykułów przed edycją;
  • możliwość oznaczania edycji jako „sprawdzone”.
Moderator dyskusji
Moderator dyskusji
 • Dbanie o porządek w społecznym aspekcie wiki (wątki na tablicach wiadomości, posty w Dyskusjach, komentarze pod artykułami, wiadomości na serwerze na Discordzie), co ułatwiają:
  • możliwość zamykania wątków i postów;
  • możliwość edycji treści wątków, postów i komentarzy;
  • możliwość usuwania wątków, postów, komentarzy i wiadomości;
  • możliwość weryfikowania użytkowników na serwerze na Discordzie;
  • możliwość edytowania nieswoich wiadomości na serwerze na Discordzie;
  • możliwość wyciszenia użytkowników na serwerze na Discordzie;
  • możliwość wyrzucenia użytkowników na serwerze na Discordzie;
  • możliwość blokowania użytkowników na serwerze na Discordzie.
Moderator czatu
Moderator czatu
 • Dbanie o porządek na serwerze na Discordzie poprzez:
  • możliwość weryfikowania użytkowników;
  • możliwość edytowania nieswoich wiadomości;
  • możliwość wyciszenia użytkowników;
  • możliwość wyrzucenia użytkowników;
  • możliwość blokowania użytkowników.

Historia składu administracji Edytuj

Biurokraci Edytuj

# Nick Okres sprawowania Administratorzy
Od Do
1 Mustafar29 5 lip 2015 17 mar 2017
2 Henio z Tesco 17 mar 2017 31 lip 2017 Mustafar29 (11.06–31.07.2017)
3 Mustafar29 31 lip 2017

Administratorzy Edytuj

# Nick Okres sprawowania Uwagi
Od Do
1 PikPL 5 lip 2015 14 lip 2015
2 Gial Ackbar 5 lip 2015 11 lis 2015
3 Henio z Tesco 5 lip 2015 17 mar 2017 Od 17 mar do 31 lip 2017 biurokrata
31 lip 2017 1 kwi 2018
4 TerrorDaktyl 23 sie 2015 15 sie 2016 Od 10 do 23 sie 2015 moderator dyskusji
5 Mustafar29 11 cze 2017 31 lip 2017 Od 5 lip 2015 do 17 mar 2017 i od 31 lip 2017 biurokrata
6 Michael2310 29 gru 2018 9 sty 2018 Od 29 lip 2018 do 29 gru 2018 moderator treści i czatu

Moderatorzy treści Edytuj

# Nick Okres sprawowania Uwagi
Od Do
1 HickRatch 25 cze 2016 18 sie 2016 Równocześnie moderator czatu
Od 18 sie 2016 moderator dyskusji
2 Michael2310 29 lip 2018 29 gru 2018 Równocześnie moderator czatu, od 29 gru 2018 administrator
9 sty 2019 15 kwi 2019 Do 9 sty 2018 administrator

Moderatorzy dyskusji Edytuj

# Nick Okres sprawowania Uwagi
Od Do
1 TerrorDaktyl 10 sie 2015 23 sie 2015 Od 23 sie 2015 administrator
2 HickRatch 18 sie 2016 10 gru 2016 Od 25 cze 2016 do 18 sie 2016 moderator dyskusji
Od 25 cze 2016 do 18 sie 2016 moderator czatu
3 Gial Ackbar 19 kwi 2018 28 wrz 2018 Od 13 sie 2017 do 19 kwi 2018 moderator czatu
Od 5 lip 2015 do 11 lis 2015 administrator
4 Cashao 29 wrz 2018 10 lut 2019
19 lut 2019
5 Michael2310 17 kwi 2019 17 sty 2019 Do 15 kwi 2019 moderator treści

Moderatorzy czatu Edytuj

# Nick Okres sprawowania Uwagi
Od Do
1 Ngawp 13 lip 2015 13 sie 2015
2 HickRatch 25 cze 2016 18 sie 2016 Równocześnie moderator treści
Od 18 sie 2016 moderator dyskusji
3 Gial Ackbar 13 sie 2017 19 kwi 2018 Od 19 kwi 2018 moderator dyskusji
Od 5 lip 2015 do 11 lis 2015 administrator
4 Michael2310 29 lip 2018 29 gru 2018 Równocześnie moderator czatu, od 29 gru 2018 administrator

Poparcie dla administracji Edytuj

Poparcie dla Mustafara29

Źródło: Głosowanie w Dyskusjach.

Poparcie dla Michaela2310

Źródło: Głosowanie w Dyskusjach.

Poparcie dla Cashao

Źródło: Głosowanie w Dyskusjach.

Przypisy

 1. 1,0 1,1 [[Project:Polityka społeczności|]], art. 3 pkt. 1
 2. [[Project:Polityka społeczności|]], art. 3 pkt. 2
 3. 3,0 3,1 [[Project:Polityka społeczności|]], art. 3 pkt. 3
 4. [[Project:Polityka społeczności|]], art. 3 pkt. 4

Uwagi

 1. Aktywny fanonpedyści to fanonpedyści, którzy mieli wkład w wiki w ciągu 30 dni poprzedzających utworzenie wątku.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.