Strona Star Wars Fanonpedii
Strona Star Wars Fanonpedii
Poziom 1 (min. 5 000 bajtów)
Poziom 1

O nasHistoriaPolityka społecznościLogoAdministratorzyFanonpedyści
Wyróżnianie artykułów (Artykuł polecanyArtykuł Roku) • PoradnikDiscord

Serwer na Discordzie Star Wars Fanonpedii powstał po to, aby umożliwić komunikację zarówno fanonpedystom, jak i innym użytkownikom, i w tym celu stanowi jej oficjalną metodę komunikacji zaraz obok Dyskusji.

Role

Role funkcyjne

 • @Kapituła – rola dla osób z uprawnieniami na wiki
 • @Fanonpedyści – rola dla fanonpedystów
 • @Droidy – rola dla botów

Rangi

Rangi przyznawane są w zależności od liczby wysłanych wiadomości i losowo przyznawanych za nie punktów, za które otrzymuje się odpowiednie poziomy.

 • Szeregowy — od poziomu 1
 • Kapral — od poziomu 5
 • Sierżant — od poziomu 10
 • Podporucznik — od poziomu 15
 • Porucznik — od poziomu 20
 • Kapitan — od poziomu 25
  (Od poziomu kapitana przysługuje dostęp do Rady Serwera)
 • Major — od poziomu 30
 • Komandor — od poziomu 35
 • Podpułkownik — od poziomu 40
 • Pułkownik — od poziomu 45
 • Generał — od poziomu 50

Zasady/Rules

Serwer Star Wars Fanonpedii na Discordzie związanym z witryną Star Wars Fanonpedia mieszczącą się na portalu fandom, jednak poruszana na nim tematyka jest tak szeroka, jak wola społeczności!

Role i uprawnienia

Na serwerze Star Wars Fanonpedii na Discordzie, dalej zwanym „serwerem”, podstawowe role stanowią @Fanonpedyści (przyznawana wszystkim fanonpedystom, tj. użytkownikom naszej strony internetowej, dalej zwanej „wiki”) @Kapituła (przyznawana członkom administracji wiki, posiadająca uprawnienia administratora serwera). Kapituła ma prawo tworzyć dodatkowe role dla moderatorów oraz kanały dla nich w ramach potrzeby. Oprócz tego stosowane są także role dotyczące konkretnych poziomów użytkowników.

Rada Serwera

Rada Serwera jest głosem społeczności serwera. W skład Rady Serwera wchodzą wszystkie osoby z rangą kapitana lub wyższą. Rada Serwera wybiera swojego przewodniczącego raz na miesiąc. Przewodniczący Rady Serwera posiada upewniania do udzielania upomnień („warnów”). Rada Serwera jest organem doradczym, a jej decyzje podejmowane są większością zwykłą, chyba że regulamin nakazuje inaczej. Każde głosowanie powinno trwać co najmniej 3 godziny, a udział w nim powinien być dostępny dla każdego członka Rady Serwera.

Zasady i ich egzekwowanie

Zasady

 1. Na serwerze zabronione jest kierowanie wyzwisk z stronę innych osób, obmowy oraz prowokacje.
 2. Na serwerze zabronione jest stosowanie gróźb tudzież otwarte życzenie komuś śmierci, a także wyśmiewanie osób prywatnych oraz grup etnicznych, rasowych i religijnych. Ponadto zakazany jest spam, wandalizm i trolling.
 3. Na serwerze obowiązuje bezwzględny zakaz umieszczania treści NSFW, w tym plików pornograficznych.
 4. Na serwerze zakazane jest poruszanie tematów o charakterze seksualnym lub nieodpowiednim dla osób poniżej 15. roku życia (wyjątek stanowi kanał #kwestie-społeczne).
 5. Na serwerze zabronione jest używanie wulgaryzmów, jeżeli zawierają one więcej niż 50% wypowiedzi. Z progu zwolnione są wypowiedzi nie przekraczające trzech słów.
 6. Na serwerze zabronione jest szydzenie z osób i przedmiotów związanych z kultem religijnym.
 7. Na serwerze zabronione jest umieszczanie kontrowersyjnych memów (wyjątek stanowi kanał #shitposting).

Egzekwowanie

 • Za każdorazowe przewinienie użytkownik otrzymuje upomnienie.
 • Za czwartym upomnieniem następuje 24-godzinne wyciszenie.
 • Po 24-godzinnym wyciszeniu za trzecim upomnieniem następuje 3-dniowe wyciszenie.
 • Po 3-dniowym wyciszeniu za drugie upomnienie następuje tygodniowe wyciszenie.
 • Po tygodniowym wyciszeniu w miejsce upomnień stosuje się wyciszenia, których długość stanowi dwukrotność długości poprzedniego.

Stosujący upomnienie musi przedłożyć powód.każdorazowego upomnienia użytkownik może się odwołać do Rady Serwera, stosownie podważając jego powód. Jeżeli wina użytkownika jest nieznacząca dla funkcjonowania społeczności, w miejsce upomnienia można zastosować tzw. upomnienie słowne, jednak tylko przed pierwszym upomnieniem. Wyrzucanie z serwera (kicki) oraz blokowanie (bany) są stosowane wyłącznie w przypadku trolli, wandali lub innych osób otwarcie działających na jego szkodę. Decyzję w tych sprawach podejmuje kapituła. W takich okolicznościach w ramach prewencji możliwe jest także ukaranie deli

Zmiana Regulaminu

Zmiana regulaminu może odbyć się:

 1. Na wniosek kapituły — kapituła ustala nowe brzmienie przy uwzględnieniu opinii Rady Serwera;
 2. Na wniosek Rady Serwera — Rada Serwera ustala nowe brzmienie większością absolutną, jednak kapituła ma prawo veta w przypadku rażącej niezgodności z wewnętrznymi zasadami wiki i Fandomu.

Rada Serwera

Członkowie Rady Serwera

Nick Od Do
Cashao 18 marca 2021
Henio z Tesco 18 marca 2021
Michael2310 18 marca 2021 31 marca 2021
31 marca 2021
Mustafar29 18 marca 2021
Okeana 18 marca 2021 12 kwietnia 2021
Serdos 18 marca 2021
Zyksyf 18 marca 2021 12 kwietnia 2021

Przewodniczący Rady Serwera

# Nick Od Do Wiceprzewodniczący
1 Sderos
(8 dni)
23 marca 2021 31 marca 2021 Henio z Tesco
(23–31 marca 2021)
2 Henio z Tesco 2 kwietnia 2021 Sderos
(od 3 kwietnia 2021)
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.