FANDOM


O nasHistoriaPolityka społecznościLogoStatystykiAdministratorzyFanonpedyściArtykuł polecanyPoradnikDiscord

Serwer na Discordzie Star Wars Fanonpedii powstał po to, aby umożliwić komunikację zarówno fanonpedystom, jak i innym użytkownikom, i w tym celu stanowi jej oficjalną metodę komunikacji zaraz obok Dyskusji.

Role Edytuj

Role funkcyjne Edytuj

 • @Kapituła
  • rola dla osób z uprawnieniami na wiki;
  • rola dla moderatorów serwera.
 • @Fanonpedyści – rola dla fanonpedystów.
 • @Droidy – rola dla botów.

Role rank Edytuj

Rangi przyznawane są w zależności od liczby wysłanych wiadomości i losowo przyznawanych za nie punktów, za które otrzymuje się odpowiednie poziomy.

 • Porucznik – poziom 1
 • Kapitan – poziom 5
 • Major – poziom 10
 • Komandor – poziom 15
 • Pułkownik – poziom 20
 • Generał – poziom 25

Zasady/Rules Edytuj

Regulamin Edytuj

 1. Na serwerze zabronione jest obrażanie innych osób oraz ich poglądów osobistych.
 2. Na serwerze zabronione jest używanie wulgaryzmów, jeżeli zawierają one więcej niż 50% wypowiedzi. Z progu zwolnione są wypowiedzi nieprzekraczające trzech słów.
 3. Na serwerze zabronione jest stosowanie gróźb tudzież otwarte życzenie komuś śmierci i poruszanie tematów o charakterze erotycznym lub nieodpowiednim dla osób poniżej 15. roku życia.
 4. Na serwerze zabroniony jest spam, wandalizm i flood, a od użytkowników wymagane jest przestrzeganie zasad netykiety.
 5. Za złamanie zasad postępowania użytkownik może zostać wyciszony, co oznacza, że przez ustalony odcinek czasu nie będzie posiadał uprawnień do wysyłania wiadomości.
 6. Jeżeli osoba z pozoru pokrzywdzona przez użytkownika za takową się nie uważa, może ubiegać się o skrócenie jej kary.
 7. Kara może zostać zdjęta tylko i wyłącznie przez tę samą osobę, która ją nałożyła.
 8. Jeżeli użytkownik uważa, że został źle potraktowany, w pierwszej kolejności może udać się do osoby, która go ukarała, a po odbyciu kary — do Rady Serwera.
 9. Jeżeli użytkownik zrobił coś, co nie zostało spisane w zasadach postępowania, o jego losie powinna zadecydować Rada Serwera.
 10. Ze względu na swoją niepraktyczność bany wlepiane są tylko tym, których nie chce się na serwerze, na przykład ze względu na ich złe intencje.

Pozostałe informacje Edytuj

 • Osoby uznawane za niedojrzałe psychicznie zostają pozbawione dostępu do kanału #kwestie-społeczne.
 • Wzmiankowanie innych osób bez solidnego powodu nie jest mile widziane, a powtarzane wielokrotnie, może zostać uznane za spam.

Basic rules Edytuj

 1. It is forbidden upon the server to insult other persons and their personal views.
 2. It is forbidden upon the server to apply obscene vocabulary, unless it takes less than 50 per cent of a single message. Messages composed of fewer than three words are exempt from the threshold.
 3. It is forbidden upon the server to apply threats, overtly wish somebody's death, and speak on erotic topics or those which remain inappropriate for persons younger than 15 years old.
 4. It is forbidden upon the server to spam, vandalize, or flood, and users are required to obey the rules of netiquette.
 5. For a violation of the Rules, a user can be muted, which means that they will not possess permissions to send messages for a previously specified period of time.
 6. If a person whom a banned user has seemingly injured does not regard themselves as such, they can apply for their injurer's ban to become shortened.
 7. If a user claims to have been treated inappropriately, they may first go to the person who has punished them and, upon completing the penalty, to the Server Council.
 8. If a user has committed something which was not enclosed in the Rules, the fate of theirs ought to be decided of by the Server Council.
 9. Due to their impracticality, bans are only imposed of those who are unwanted on the server, for example by reason of their negative intentions.

Other information Edytuj

 • Persons regarded mentally immature are deprived of the access to the channel #kwestie-społeczne.
 • Mentioning other persons with no solid reason is not well-perceived and, once repeated several times, can be deemed spam.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.