FANDOM


Ikona
Strona Star Wars Fanonpedii

O nasHistoriaPolityka społecznościLogoStatystykiAdministratorzyFanonpedyściArtykuł polecanyPoradnikDiscord

Serwer na Discordzie Star Wars Fanonpedii powstał po to, aby umożliwić komunikację zarówno fanonpedystom, jak i innym użytkownikom, i w tym celu stanowi jej oficjalną metodę komunikacji zaraz obok Dyskusji.

Role Edytuj

Role funkcyjne Edytuj

 • @Kapituła
  • rola dla osób z uprawnieniami na wiki;
  • rola dla moderatorów serwera.
 • @Fanonpedyści – rola dla fanonpedystów.
 • @Droidy – rola dla botów.

Role rank Edytuj

Rangi przyznawane są w zależności od liczby wysłanych wiadomości i losowo przyznawanych za nie punktów, za które otrzymuje się odpowiednie poziomy.

 • Porucznik – poziom 1
 • Kapitan – poziom 5
 • Major – poziom 10
 • Komandor – poziom 15
 • Pułkownik – poziom 20
 • Generał – poziom 25

Zasady/Rules Edytuj

Regulamin Edytuj

 1. Na serwerze zabronione jest obrażanie innych osób oraz ich poglądów osobistych.
 2. Na serwerze zabronione jest używanie wulgaryzmów, jeżeli zawierają one więcej niż 50% wypowiedzi. Z progu zwolnione są wypowiedzi nieprzekraczające trzech słów.
 3. Na serwerze zabronione jest stosowanie gróźb tudzież otwarte życzenie komuś śmierci i poruszanie tematów o charakterze erotycznym lub nieodpowiednim dla osób poniżej 15. roku życia.
 4. Na serwerze zabroniony jest spam, wandalizm i flood, a od użytkowników wymagane jest przestrzeganie zasad netykiety.
 5. Za złamanie zasad postępowania użytkownik może zostać wyciszony, co oznacza, że przez ustalony odcinek czasu nie będzie posiadał uprawnień do wysyłania wiadomości.
 6. Jeżeli osoba z pozoru pokrzywdzona przez użytkownika za takową się nie uważa, może ubiegać się o skrócenie jej kary.
 7. Kara może zostać zdjęta tylko i wyłącznie przez tę samą osobę, która ją nałożyła.
 8. Jeżeli użytkownik uważa, że został źle potraktowany, w pierwszej kolejności może udać się do osoby, która go ukarała, a po odbyciu kary — do Rady Serwera.
 9. Jeżeli użytkownik zrobił coś, co nie zostało spisane w zasadach postępowania, o jego losie powinna zadecydować Rada Serwera.
 10. Ze względu na swoją niepraktyczność bany wlepiane są tylko tym, których nie chce się na serwerze, na przykład ze względu na ich złe intencje.

Pozostałe informacje Edytuj

 • Osoby uznawane za niedojrzałe psychicznie zostają pozbawione dostępu do kanału #kwestie-społeczne.
 • Wzmiankowanie innych osób bez solidnego powodu nie jest mile widziane, a powtarzane wielokrotnie, może zostać uznane za spam.

Basic rules Edytuj

 1. Upon the server, one shall be prohibited from insulting other persons or their personal views.
 2. Upon the server, one shall be prohibited from applying offensive vocabulary should it constitute over fifty per cent of a speech. Exempt from the threshold shall be speeches comprised of fewer than three words.
 3. Upon the server, one is prohibited from applying threats and overtly wishing a person's death as well as broaching topics of an erotic kind or ones unsuitable for persons under the age of fifteen years old.
 4. Spam, vandalism, and flood shall be prohibited upon the server, as shall users be required to obey the principles of netiquette.
 5. For contravening the Rules of Behavior, a user may be muted, therefore not be accessed the permissions to dispatch messages for a particular period of time.
 6. Should a person thought to have been harmed by a user does not consider themselves as such, they shall be able to apply that the user's penalty be compressed.
 7. Exclusively by the person by whom a penalty has been imposed can it be rescinded.
 8. Should a user claim to have been treated in a wrong way, they shall at first address the person by whom they have been punished or — once the penalty has been complete — the Server Council.
 9. Should a user act in a way not included in the Rules of Behavior, the Server Council shall decide of their fate.
 10. Due to their impracticability, only shall bans be imposed upon those unwanted on the server, for instance by reason of their bad intentions.

Other information Edytuj

 • Persons regarded mentally immature shall be deprived of the access to the channel #kwestie-społeczne.
 • Mentioning other persons with no rational reason shall be unwelcome and, if repeated for multiple times, can be considered spam.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.