Star Wars Fanonpedia

CZYTAJ WIĘCEJ

Star Wars Fanonpedia
Advertisement
Strona Star Wars Fanonpedii
KALENDARIUM STAR WARS FANONPEDII
5 lipca 2015
 • Utworzenie Biblioteki Fanonu LEGO Star Wars o 23:38.
6 lipca 2015
7 lipca 2015
 • C5-D2 otrzymuje status artykułu polecanego na lipiec 2015.
8 lipca 2015
9 lipca 2015
 • Z powodu konfliktów ze społecznością innej wiki PikPL decyduje się na opuszczenie Wikii, jednocześnie rezygnując z uprawnień administratora.
14 lipca 2015
12 lipca 2015
 • Szablon:Autor zostaje zmodernizowany w taki sposób, by od tej pory dodawał artykuł do kategorii użytkownika, który go opublikował.
17 lipca 2015
25 lipca 2015
10 sierpnia 2015
13 sierpnia 2015
 • Z powodu swojej nieaktywności Nie głupi a wrenc pseciwnie traci uprawnienia moderatora czatu.
23 sierpnia 2015
 • TerrorDaktyl otrzymuje uprawnienia administratora.
31 sierpnia 2015
 • Moster otrzymuje status artykułu polecanego na wrzesień 2015.
19 września 2015
 • Lizard King otrzymuje status artykułu polecanego na październik 2015.
28 września 2015
 • Komandor Fly przyznaje się do „morderstwa” PikaPL, wyjawiając także swój plan rozprawienia się z Gialem Ackbarem.
18 października 2015
 • Jeden z użytkowników Biblioteki Fanonu – Komandor Fly – zostawszy zablokowany po tym, jak przyznał, że przyczynił się do wyłączenia konta PikaPL, opuszcza szeregi wiki, aby rozpocząć edytowanie Biblioteki Arkanii.
24 października 2015
11 listopada 2015
 • Z powodu długiej nieobecności uprawnienia administratora traci Gial Ackbar.
15 listopada 2015
 • Za namową Komandora Fly'a kadra Biblioteki Arkanii tworzy Szablon:Autor wzorowany na tym stworzonym przez administrację Biblioteki Fanonu, co zapoczątkowuje konflikt pomiędzy dwiema wikiami.
27 listopada 2015
 • Po wcześniejszych konsultacjach następuje ostateczna zmiana nazwy i adresu Biblioteki Fanonu na Star Wars Fanonpodię oraz pl.lswfanon.wikia.com na pl.starwarsfanon.wikia.com. (1 | 2 | 3)
28 listopada 2015
21 grudnia 2015
 • Komandor Fly publikuje tzw. Reformę Flyowską, zakładającą wprowadzenie do Biblioteki Arkanii pomysłów praktyk wcześniej stosowanych i przyjętych historycznie na Star Wars Fanonpedii.
23 grudnia 2015
 • Na życzenie społeczności oraz z poparciem biurokraty SuperSzyma Komandor Fly otrzymuje uprawnienia administratora na Bibliotece Arkanii. Bezkarne zachowanie Fly'a dodatkowo nasila konflikt pomiędzy obydwiema wiki.
24 grudnia 2015
27 stycznia 2015
 • Morathar otrzymuje status artykułu polecanego na luty 2016.
29 lutego 2016
 • Star Wars Fanonpedia przenosi infoboksy.
5 marca 2016
 • Terdex otrzymuje status artykułu polecanego na marzec 2016.
10 marca 2016
19 marca 2016
 • Następuje ponowna zmiana logo. Nowy plik również jest autorstwa DarknessEyes23.
20 marca 2016
 • Następuje pokój pomiędzy Fanonpedią a Arkanią zawarty przez biurokratów obydwu wiki, SuperSzyma (Biblioteka Arkanii) i Mustafara29 (Star Wars Fanonpedia).
31 marca 2016
 • Klementyna otrzymuje status artykułu polecanego na kwiecień 2016.
23 kwietnia 2016
 • Feel otrzymuje status artykułu polecanego na maj 2016.
27 kwietnia 2016
 • Następuje kolejne zwarcie na linii Fanonpedia – Arkania.
4 maja 2016
11 czerwca 2016
24 czerwca 2016
 • HickRatch otrzymuje uprawnienia moderatora treści.
9 lipca 2016
 • Drexel Denive otrzymuje status artykułu polecanego na lipiec 2016.
5 sierpnia 2016
15 sierpnia 2016
 • TerrorDaktyl zrzeka się uprawnień administratora.
18 sierpnia 2016
 • HickRatch przestaje być moderatorem treści i otrzymuje uprawnienia moderatora dyskusji.
4 września 2016
 • Eetowie otrzymują status artykułu polecanego na wrzesień 2016.
20 września 2016
17 października 2016
 • Darth Shpanner otrzymuje status artykułu polecanego na październik 2016.
10 grudnia 2016
 • HickRatch zostaje dyscyplinarnie pozbawiony uprawnień moderatora dyskusji z powodu kopiowania szablonów Biblioteki Arkanii, a następnie zapowiada swoje odejście.
11 grudnia 2016
 • Goverface otrzymuje zaległy status artykułu polecanego na listopad 2015, jednak z powodu niskiej aktywności administracji pozostaje na stronie głównej przez następne pół roku.
17 marca 2017
 • Mustafar29 opuszcza Star Wars Fanonpedię, zrzekając się uprawnień Pierwszego Administratora i przekazując je Heniowi z Tesco.
Biurokrata.png Henio z Tesco
9 czerwca 2017
 • Mustafar29 powraca na Star Wars Fanonpedię.
11 czerwca 2017
 • Mustafar29 otrzymuje uprawnienia administratora.
 • Zostaje utworzony serwer na Discordzie, którego właścicielem jest Mustafar29.
12 czerwca 2017
 • Na serwerze Star Wars Fanonpedii na Discordzie odbywa się rozmowa pomiędzy SuperSzymem a Mustafarem29, podczas której uporządkowane wszelkie kwestie sporne, dzielące społeczności Arkanii i Fanonpedii.
14 czerwca 2017
8 lipca 2017
 • Powróciwszy, Mustafar29 postanawia nadrobić zaległości w artykułach polecanych, na stronie głównej umieszczając aż trzy – Sakona Tiganę, Taigona i Nogatę.
31 lipca 2017
 • Dopuściwszy się aktu wandalizmu na innej wiki, Henio z Tesco honorowo zrzeka się uprawnień biurokraty.
1 sierpnia 2017
 • Salos-Tei otrzymuje status artykułu polecanego na sierpień 2017.
13 sierpnia 2017
 • Gial Ackbar, powróciwszy na wiki, otrzymuje uprawnienia moderatora czatu, by czuwać nad porządkiem panującym na Discordzie.
8 września 2017
 • Darth Qwerty otrzymuje status artykułu polecanego na wrzesień i październik 2017.
29 września 2017
 • DarknessEyes23 dokonał niewielkiej kosmetycznej poprawki do ówczesnego logo.
30 września 2017
7 października 2017
 • Po reaktywacji fanpage'a na Facebooku jego redaktorem naczelnym zostaje Mustafar29, a do redakcji dołącza Gial Ackbar.
11 października 2017
 • Gial Ackbar zostaje redaktorem naczelnym fanpage'a na Facebooku, podczas gdy Mustafar29 pozostaje redaktorem.
20 listopada 2017
 • Pajda otrzymuje status artykułu polecanego na listopad 2017.
2 grudnia 2017
 • Kywalker otrzymuje status artykułu polecanego na grudzień 2017 i styczeń 2018.
21 lutego 2017
 • Rattoine otrzymuje status artykułu polecanego na luty i marzec 2018.
22 marca 2018
 • Rozpoczyna się masowy napływ nowych użytkowników, którzy stanowią nadzieję na zasilenie coraz mniej aktywnej społeczności Fanonpedii.
31 marca 2017
 • Radodziej otrzymuje status artykułu polecanego na kwiecień 2018.
1 kwietnia 2018
 • Dopuściwszy się aktu wandalizmu w porozumieniu ze społecznością Biblioteki Arkanii, Henio z Tesco zostaje dyscyplinarnie pozbawiony uprawnień administratora.
19 kwietnia 2018
 • Za zgodą społeczności wyrażoną na Discordzie Gial Ackbar otrzymuje uprawnienia moderatora dyskusji.
27 kwietnia 2018
 • Janin otrzymuje status artykułu polecanego na maj 2018.
1 czerwca 2018
29 czerwca 2018
 • IwanRoslin zostaje redaktorem fanpage'a na Facebooku.
1 lipca 2018
 • Iwan otrzymuje status artykułu polecanego na lipiec 2018.
 • O 17:30 zostaje uchwalona Polityka społeczności, która zakłada m.in. większy udział społeczności w życiu wiki, uznaje serwer na Discordzie jako metodę komunikacji pomiędzy fanonpedystami, a także podtrzymuje zasady i zwyczaje wcześniej utarte historycznie.
5 lipca 2018
11 lipca 2018
 • Po wcześniejszej zapowiedzi opuszczenia wiki IwanRoslin krótko po północy odchodzi z grona redaktorów fanpage'a na Facebooku.
27 lipca 2018
 • Hyphosis otrzymuje status artykułu polecanego na sierpień 2018.
28 lipca 2018
 • Użytkownik Xardan publikuje wątek, w którym zachęca do zjednoczenia z Biblioteką Arkanii poprzez eksport zawartości Star Wars Fanonpedii na ww. wiki oraz oskarża Mustafara29 o odrzucenie wcześniej wystosowanej przez SuperSzyma oferty zjednoczenia, do której nigdy nie doszło, z powodu własnych urazów do jego osoby.
29 lipca 2018
 • Michael2310 otrzymuje uprawnienia moderatora treści i czatu na tygodniowy okres próbny.
30 lipca 2018
 • 62% społeczności Star Wars Fanonpedii ostatecznie opowiada się przeciwko idei zjednoczenia, a tylko 23% popiera eksport artykułów wiki. Powstaje wątek z podsumowaniem, nazwanego tak przez Xardana, referendum.
4 sierpnia 2018
 • Tygodniowy okres próbny Michaela2310 zostaje pozytywnie zaopiniowany przez administrację.
14 sierpnia 2018
16 sierpnia 2018
 • Odbywa się nieformalny wyścig o to, kto utworzy 2000. artykuł na wiki. Wyścig skończył się opublikowaniem dwóch artykułów o godzinie 21:21 – najpierw Dun Xar autorstwa Cashao (2000) oraz później Rakakkak (2001) autorstwa TerrorDaktyla.
1 września 2018
 • Sakrassaumis otrzymuje status artykułu polecanego na wrzesień 2018.
21 września 2018
 • Nihilicent składa wniosek o odebranie uprawnień biurokraty Mustafarowi29 i przekazanie ich Michaelowi2310.
22 września 2018
 • Po jednym dniu trwania debaty 72,7% spośród biorących w niej udział opowiedziało się za pozostawieniem Mustafara29 na stanowisku biurokraty. Sam Nihilicent został natomiast na prośbę społeczności zablokowany za, jak sam przyznał, trolling.
27 września 2018
28 września 2018
 • Gial Ackbar rezygnuje z uprawnień moderatora dyskusji.
29 września 2018
1 listopada 2018
 • Orn Free Taa otrzymuje status artykułu polecanego na listopad 2018.
1 grudnia 2018
 • Leia Windu otrzymuje status artykułu polecanego na grudzień 2018.
24 grudnia 2018'
 • Radodziej otrzymuje status artykułu roku 2018.
29 grudnia 2018
4 stycznia 2019
 • Leia Windu otrzymuje status zaległego artykułu roku 2015, 2016 i 2017.
9 stycznia 2019
 • Michael2310 traci uprawnienia administratora i otrzymuje uprawnienia moderatora treści.
6 lutego 2019
 • Zerion otrzymuje status artykułu polecanego na luty 2019.
10 lutego 2019
 • Po zapowiedzianej dzień wcześniej dymisji Cashao dobrowolnie zrzeka się uprawnień.
19 lutego 2019
21 lutego 2019
22 lutego 2019
 • Następuje zmiana domeny Fandomu, w tym także przeniesienie adresu Star Wars Fanonpedii pod gwfanon.fandom.com.
5 marca 2019
 • Rakasa otrzymuje status artykułu polecanego na marzec 2019.
3 kwietnia 2019
15 kwietnia 2019
 • Mustafar29 dyscyplinarnie odbiera Michaelowi2310 uprawnienia moderatora treści.
17 kwietnia 2019
 • Michael2310 otrzymuje uprawnienia moderatora dyskusji.
1 maja 2019
 • Uahoo otrzymuje status artykułu polecanego na maj 2019.
8 czerwca 2019
 • Ri'khaz otrzymuje status artykułu polecanego na czerwiec 2019.
5 lipca 2019
 • Grewpsha otrzymuje status artykułu polecanego na lipiec 2019.
1 sierpnia 2019
 • Cień Imperium otrzymuje status artykułu polecanego na sierpień 2019.
31 sierpnia 2019
 • Cashao zawiesza swoje uprawnienia na okres jednego miesiąca.
1 września 2019
 • Hallina otrzymuje status artykułu polecanego na wrzesień i październik 2019.
2 września 2019
 • Odbywa się implementacja nowego logo.
4 listopada 2019
 • Phox otrzymuje status artykułu polecanego na listopad 2019.
4 grudnia 2019
 • Nowa Republika otrzymuje status artykułu polecanego na grudzień 2019.
27 stycznia 2020
 • Michael2310 rezygnuje z uprawnień moderatora dyskusji.
1 lutego 2020
3 lutego 2020
11 marca 2020
2 kwietnia 2020
 • Prewt otrzymuje status artykułu polecanego na kwiecień 2020.
11 maja 2020
 • Makewpa otrzymuje status artykułu polecanego na maj 2020.
26 czerwca 2020
 • Dun Xar otrzymuje status artykułu polecanego na czerwiec 2020.
2 lipca 2020
12 sierpnia 2020
 • Barberre otrzymuje status artykułu polecanego na sierpień 2020.
6 września 2020
5 października 2020
 • Braw Neck otrzymuje status artykułu polecanego na październik 2020.
6 listopada 2020
 • Xittor otrzymuje status artykułu polecanego na listopad 2020.
19 listopada 2020
1 grudnia 2020
 • Ralf Vanders otrzymuje status artykułu polecanego na grudzień 2020.
30 grudnia 2020
 • Kondan otrzymuje status artykułu polecanego na styczeń 2021.
 • Braw Neck otrzymuje status Artykułu Roku 2020.
3 lutego 2021
2 marca 2021
31 marca 2021
21 kwietnia 2021
1 maja 2021
4 czerwca 2021
3 lipca 2021
6 sierpnia 2021
11 sierpnia 2021
 • Michael2310 otrzymuje tymczasowe uprawnienia moderatora dyskusji na czas 2 tygodni.
3 września 2021
1 października 2021
4 listopada 2021
30 listopada 2021
30 grudnia 2021
2 stycznia 2022
14 stycznia 2022
 • Michael2310 otrzymuje tymczasowe uprawnienia moderatora dyskusji na czas pełnego miesiąca
8 lutego 2022
10 lutego 2022
18 lutego 2022
 • Michael2310 otrzymuje uprawnienia moderatora treści
9 marca 2022
3 kwietnia 2022
20 kwietnia 2022
 • Michael2310 tracie uprawnienia moderatora treści
30 kwietnia 2022
 • Michael2310 otrzymuje uprawnienia moderatora dyskusji
18 czerwca 2022
5 lipca 2022
 • Zostają ogłoszone wyniki pierwszej tury oscarów 2022
19 lipca 2022

Legenda[]

 • Biurokrata.png – biurokrata (do 31 lipca 2017 Pierwszy Administrator)
 • Administrator.png – administrator (do 31 lipca 2017 niekiedy z uprawnieniami biurokraty)
 • Moderator treści.png – moderator treści (dostępne od 14 stycznia 2016)
 • Moderator dyskusji.png – moderator dyskusji (do 14 stycznia 2016 po prostu moderator)
 • Moderator czatu.png – moderator czatu
Advertisement