Star Wars Fanonpedia
Advertisement
Star Wars Fanonpedia
3223
strony
Strona Star Wars FanonpediiPoziom 1 (5 000+ bajtów)
O nasHistoriaPolityka społecznościLogoAdministratorzyFanonpedyści
Wyróżnianie artykułów (Artykuł polecanyArtykuł Roku) • PoradnikDiscord

1. Star Wars Fanonpedia jako witryna internetowa

Star Wars Fanonpedia jest wiki o subdomenie gwfanon działającą na portalu Fandom, której celem jest oferowanie przestrzeni do tworzenia i publikowania swojej własnej twórczości związanej z Gwiezdnymi wojnami. Star Wars Fanonpedia posługuje się znakiem rozpoznawczym w postaci logo w wersji z dnia 2 września 2019 roku.

2. Społeczność fanonpedystów

Społeczność Star Wars Fanonpedii tworzą fanonpedyści, za których uważa się wszystkich użytkowników, którzy w swojej kategorii mają co najmniej jeden artykuł w głównej przestrzeni nazw, utworzoną przez siebie grę lub opublikowane opowiadanie. Fanonpedyści mają prawo udzielać się na Star Wars Fanonpedii, to od nich zależeć powinny najważniejsze kwestie dotyczące wiki. Aktywnymi fanonpedystami nazywa się tych fanonpedystów, którzy włożyli wkład w wiki w ciągu 30 dni poprzedzających dzień utworzenia postu wymagającego ich zaangażowania w Dyskusjach i pozostają niezablokowani.

3. Uprawnienia

3.1. Na czele zespołu administratorów stoi biurokrata, któremu jednocześnie przysługuje rola administratora. Odwołanie urzędującego biurokraty powinno zostać poparte przez społeczność aktywnych fanonpedystów. Wniosek takowy musi być konstruktywny, więc proponować kandydata na nowego biurokratę. W przypadku zrzeczenia się uprawnień przez biurokratę przeprowadza się głosowanie poprzez utworzenie stosownego postu w Dyskusjach, gdzie głos powinien przysługiwać wszystkim aktywnym fanonpedystom, lub składa się prośbę o adopcję wiki.

3.2. Uprawnienia administratora biurokrata nadaje aktywnym fanonpedystom z dużym doświadczeniem i poparciem społeczności. Wniosek o nadanie lub odebranie uprawnień administratora może złożyć każdy fanonpedysta poprzez utworzenie stosownego postu w Dyskusjach, gdzie głos powinien przysługiwać wszystkim aktywnym fanonpedystom. Biurokrata, skonsultowawszy się z pozostałymi aktywnymi administratorami, ma prawo do nienadania uprawnień nominowanemu w ten sposób użytkownikowi, jeżeli stwierdza się brak wystarczającego doświadczenia.

3.3. Uprawnienia moderatora treści biurokrata nadaje fanonpedystom nominowanym przez zespół administratorów i odbiera im je bez konieczności konsultacji ze społecznością. Uprawnienia moderatora dyskusji biurokrata nadaje fanonpedystom z dużym doświadczeniem i poparciem społeczności. Wniosek o nadanie lub odebranie uprawnień moderatora dyskusji może złożyć każdy fanonpedysta poprzez utworzenie stosownego postu w Dyskusjach, gdzie głos powinien przysługiwać wszystkim aktywnym fanonpedystom.

3.4. Na serwerze na Discordzie możliwe jest tworzenie alternatywnych uprawnień mających na celu zachowanie wewnętrznego porządku.

3.5. Biurokraci, administratorzy oraz moderatorzy treści i dyskusji nie podlegają karze w postaci blokady, a w postaci ewentualnego odebrania uprawnień.

4. Dyskusje i serwer na Discordzie

Społeczność Star Wars Fanonpedii posiada oficjalny serwer na Discordzie (ID: 323557016159125515), który stanowi sposób komunikacji pomiędzy fanonpedystami. Członkowie administracji obecni na serwerze na Discordzie zobowiązani się do zachowania powagi pełnionych przez siebie funkcji, a ich złe zachowanie na serwerze może wpłynąć na ich przyszłą karierę na wiki. Oprócz serwera na Discordzie Star Wars Fanonpedia posiada forum w postaci Dyskusji.

5. Zawieranie współpracy

Jako inicjatywa fanowska Star Wars Fanonpedia otwarta jest na zawieranie współpracy z innymi witrynami w sposób bezpośredni lub niebezpośredni nawiązującymi do Gwiezdnych wojen, a także innymi wiki. Reklamowanie portali nieoznaczonych jako współpracujące ze Star Wars Fanonpedią wymaga zgody administracji, gdyż może zostać uznane za spam.

6. Licencja i uznanie autorstwa

Zawartość artykułów udostępnianych na Star Wars Fanonpedii obejmuje licencja podyktowana przez Fandom. Chociaż przewiduje ona możliwość modyfikowania opublikowanego materiału, na Star Wars Fanonpedii staramy się unikać sytuacji, w których ktoś ingerowałby w treść twórczości należącej do kogoś innego. Star Wars Fanonpedia tym samym uznaje autorstwo swoich użytkowników poprzez oznaczanie ich nicków w publikowanych przez nich artykułach, jednak późniejsze usunięcie ich twórczości zależne jest od dobrej woli administracji.

7. Zasady postępowania

7.1. Na Star Wars Fanonpedii użytkownicy nie mogą atakować tudzież obrażać siebie nawzajem ani stosować wulgaryzmów w rozmowach między sobą. Zakazane są groźby karalne, a także wyśmiewanie osób prywatnych i publicznych oraz grup etnicznych, rasowych i religijnych. Ponadto zakazany jest spam, wandalizm i trolling. Użytkownicy powinni podporządkowywać się zaleceniom edycyjnym, m.in. tym spisanym w Poradniku, oraz są zobowiązani przestrzegać upomnień administracji w chwili przekroczenia zasad.

7.2. Artykuły łamiące zasady wynikające z Polityki społeczności lub wewnętrznych zasad Fandomu mogą zostać usunięte, o ile autor odmówi ich skorygowania po uprzednim poinformowaniu go przez administrację. Niezwłocznej kasacji podlegają strony opublikowane w ramach spamu lub wandalizmu albo te rażąco i nieodwracalnie naruszające Politykę społeczności.

7.3. Za nieprzestrzeganie zasad wynikających z Polityki społeczności na użytkownika nałożona może zostać blokada. Przed każdorazową blokadą użytkownik zostaje ostrzeżony co najmniej jednokrotnie, od czego wyjątek stanowią przypadki spamu lub wandalizmu. Długość blokady zależy od blokującego członka administracji, a wpływ na nią ma historia poprzednich blokad danego użytkownika. Blokada nie powinna przekraczać pół roku, od czego wyjątek stanowi spam, wandalizm lub jawne działanie na niekorzyść witryny.

7.4. Użytkownik może odwołać się od blokady do administracji poprzez platformę społecznością Discord. Zakazane jest usiłowanie ominięcia blokady poprzez stosowanie multikont.

7.5. Ze względu na odmienny charakter integracji społecznej zachodzący na serwerze na Discordzie administracja może wprowadzać alternatywne zasady w zakresie jego funkcjonowania, o ile nie stoją one w rażącej sprzeczności z Polityką społeczności.

8. Twórczość literacka

Celem Star Wars Fanonpedii jest nie tylko stanowienie miejsca do tworzenia własnych elementów świata przedstawionego w Gwiezdnych wojach, ale także umożliwianie publikacji własnych dzieł literackich. Te powinny być umieszczane w przestrzeni nazw „Opowiadanie”.

9. Wyróżnianie artykułów

Metodą honorowania najbardziej rozwiniętych, a jednocześnie najciekawszych artykułów są wybory na artykuł polecany, który w miarę możliwości powinien być wyłaniany przez społeczność raz w miesiącu. Ponieważ artykuł polecany ma znajdować się na stronie głównej, musi spełniać wszystkie standardy panujące na wiki, niekiedy utarte historycznie.

10. Głos społeczności

Polityka społeczności ma bezpośrednie zastosowanie względem wszystkich użytkowników Star Wars Fanonpedii. Wprowadzenie zmian w jej zawartości jest możliwe jedynie po uzyskaniu pozytywnego wyniku głosowania przeprowadzonego w Dyskusjach na wniosek każdego fanonpedysty wśród aktywnych fanonpedystów i przy poszanowaniu większości:
  • zwykłej – w przypadku zmian w punktach 2–9 i fragmencie punktu 1 dotyczącym logo;
  • kwalifikowanej 3/5 – w przypadku zmian w punktach 1 i 10, przy wyłączeniu fragmentu o logo.

Głosowanie winno trwać 7 dni, jednak istnieje możliwość jego skrócenia przez biurokratę w przypadku wyczerpania głosu przez co najmniej połowę aktywnych fanonpedystów. Po zakończeniu głosowania nowa treść zostaje opublikowana niezwłocznie.