Strona Star Wars Fanonpedii
Strona Star Wars Fanonpedii
Poziom 1 (min. 5 000 bajtów)
Poziom 1

O nasHistoriaPolityka społecznościLogoAdministratorzyFanonpedyściWyróżnianie artykułów (Artykuł polecany | Artykuł Roku)PoradnikDiscord

§1 Star Wars Fanonpedia jako witryna internetowa (sekcja otwarta)

Star Wars Fanonpedia jest wiki o subdomenie gwfanon działającą na portalu Fandom, której celem jest oferowanie przestrzeni do tworzenia i publikowania swojej własnej twórczości związanej z Gwiezdnymi wojnami. Star Wars Fanonpedia posługuje się znakiem rozpoznawczym w postaci logo w wersji z dnia 2 września 2019 roku.

[Zamknij tę sekcję]

§2 Społeczność fanonpedystów (sekcja otwarta)

Społeczność Star Wars Fanonpedii tworzą fanonpedyści, za których uważa się wszystkich użytkowników, którzy w swojej kategorii mają co najmniej jeden artykuł w głównej przestrzeni nazw, utworzoną przez siebie grę lub opublikowane opowiadanie. Fanonpedyści mają prawo udzielać się na Star Wars Fanonpedii, to od nich zależeć powinny najważniejsze kwestie dotyczące wiki. Aktywnymi fanonpedystami nazywa się tych fanonpedystów, którzy włożyli wkład w wiki w ciągu 30 dni poprzedzających dzień utworzenia postu wymagającego ich zaangażowania w Dyskusjach i pozostają niezablokowani.

[Zamknij tę sekcję]

§3 Uprawnienia (sekcja otwarta)

  1. Na czele zespołu administratorów stoi biurokrata, któremu jednocześnie przysługuje rola administratora. Odwołanie urzędującego biurokraty powinno zostać poparte przez społeczność aktywnych fanonpedystów. Wniosek takowy musi być konstruktywny, więc proponować kandydata na nowego biurokratę. W przypadku zrzeczenia się uprawnień przez biurokratę przeprowadza się głosowanie poprzez utworzenie stosownego postu w Dyskusjach, gdzie głos powinien przysługiwać wszystkim aktywnym fanonpedystom, lub składa się prośbę o adopcję wiki.
  2. Uprawnienia administratora biurokrata nadaje aktywnym fanonpedystom z dużym doświadczeniem i poparciem społeczności. Wniosek o nadanie lub odebranie uprawnień administratora może złożyć każdy fanonpedysta poprzez utworzenie stosownego postu w Dyskusjach, gdzie głos powinien przysługiwać wszystkim aktywnym fanonpedystom. Biurokrata, skonsultowawszy się z pozostałymi aktywnymi administratorami, ma prawo do nienadania uprawnień nominowanemu w ten sposób użytkownikowi, jeżeli stwierdza się brak wystarczającego doświadczenia.
  3. Uprawnienia moderatora treści biurokrata nadaje fanonpedystom nominowanym przez zespół administratorów i odbiera im je bez konieczności konsultacji ze społecznością. Uprawnienia moderatora dyskusji biurokrata nadaje fanonpedystom z dużym doświadczeniem i poparciem społeczności. Wniosek o nadanie lub odebranie uprawnień moderatora dyskusji może złożyć każdy fanonpedysta poprzez utworzenie stosownego postu w Dyskusjach, gdzie głos powinien przysługiwać wszystkim aktywnym fanonpedystom.
  4. Uprawnienia moderatora czatu biurokrata nadaje fanonpedystom lub aktywnym użytkownikom serwera na Discordzie z dużym doświadczeniem i poparciem społeczności. Wniosek o nadanie lub odebranie uprawnień moderatora czatu może złożyć każdy fanonpedysta lub aktywny użytkownik serwera na Discordzie poprzez utworzenie stosownego postu w Dyskusjach, gdzie głos powinien przysługiwać wszystkim aktywnym fanonpedystom.
  5. Biurokraci, administratorzy oraz moderatorzy treści, dyskusji i czatu nie podlegają karze w postaci blokady, a w postaci ewentualnego odebrania uprawnień.
[Zamknij tę sekcję]

§4 Dyskusje i serwer na Discordzie (sekcja otwarta)

Społeczność Star Wars Fanonpedii posiada oficjalny serwer na Discordzie (ID: 323557016159125515), który stanowi sposób komunikacji pomiędzy fanonpedystami. Członkowie administracji obecni na serwerze na Discordzie zobowiązani się do zachowania powagi pełnionych przez siebie funkcji, a ich złe zachowanie na serwerze może wpłynąć na ich przyszłą karierę na wiki. Oprócz serwera na Discordzie Star Wars Fanonpedia posiada forum w postaci Dyskusji.

[Zamknij tę sekcję]

§5 Zawieranie współpracy (sekcja otwarta)

Jako inicjatywa fanowska Star Wars Fanonpedia otwarta jest na zawieranie współpracy z innymi witrynami w sposób bezpośredni lub niebezpośredni nawiązującymi do Gwiezdnych wojen, a także innymi wiki. Reklamowanie portali nieoznaczonych jako współpracujące ze Star Wars Fanonpedią wymaga zgody administracji, gdyż może zostać uznane za spam.

[Zamknij tę sekcję]

§6 Licencja i uznanie autorstwa (sekcja otwarta)

Zawartość artykułów udostępnianych na Star Wars Fanonpedii obejmuje licencja podyktowana przez Fandom. Chociaż przewiduje ona możliwość modyfikowania opublikowanego materiału, na Star Wars Fanonpedii staramy się unikać sytuacji, w których ktoś ingerowałby w treść twórczości należącej do kogoś innego. Star Wars Fanonpedia tym samym uznaje autorstwo swoich użytkowników poprzez oznaczanie ich nicków w publikowanych przez nich artykułach, jednak późniejsze usunięcie ich twórczości zależne jest od dobrej woli administracji.

[Zamknij tę sekcję]

§7 Zasady postępowania (sekcja otwarta)

Star Wars Fanonpedia toleruje zarówno twórczość poważną, jak i humorystyczną. Zakazane jest jednak publikowanie materiałów uderzających w inne osoby. Niedozwolone jest także używanie niecenzuralnego słownictwa, a za spam, trolling, wandalizm i inne przejawy zachowania szkodzącego dobru witryny przewidziana jest blokada. Blokada nakładana przez administrację dotyczy użytkownika, a nie konkretnego konta, dlatego zakazane jest używanie multikont. Artykuły łamiące ww. zasady mogą zostać usunięte przez administratorów i moderatorów. Na Star Wars Fanonpedii obowiązują także wewnętrzne zasady Fandomu.

[Zamknij tę sekcję]

§8 Twórczość literacka (sekcja otwarta)

Celem Star Wars Fanonpedii jest nie tylko stanowienie miejsca do tworzenia własnych elementów świata przedstawionego w Gwiezdnych wojach, ale także umożliwianie publikacji własnych dzieł literackich. Te powinny być umieszczane w przestrzeni nazw „Opowiadanie”.

[Zamknij tę sekcję]

§9 Wyróżnianie artykułów (sekcja otwarta)

Metodą honorowania najbardziej rozwiniętych, a jednocześnie najciekawszych artykułów są wybory na artykuł polecany, który w miarę możliwości powinien być wyłaniany przez społeczność raz w miesiącu. Ponieważ artykuł polecany ma znajdować się na stronie głównej, musi spełniać wszystkie standardy panujące na wiki, niekiedy utarte historycznie.

[Zamknij tę sekcję]

§10 Głos społeczności (sekcja otwarta)

Polityka społeczności ma bezpośrednie zastosowanie względem wszystkich użytkowników Star Wars Fanonpedii. Wprowadzenie zmian w jej zawartości jest możliwe jedynie po uzyskaniu pozytywnego wyniku głosowania przeprowadzonego w Dyskusjach na wniosek każdego fanonpedysty wśród aktywnych fanonpedystów i przy poszanowaniu większości:

  • zwykłej – w przypadku zmian w punktach 2–9 i fragmencie punktu 1 dotyczącym logo;
  • kwalifikowanej 3/5 – w przypadku zmian w punktach 1 i 10, przy wyłączeniu fragmentu o logo.

Głosowanie winno trwać 7 dni, jednak istnieje możliwość jego skrócenia przez biurokratę w przypadku wyczerpania głosu przez co najmniej połowę aktywnych fanonpedystów. Po zakończeniu głosowania nowa treść zostaje opublikowana niezwłocznie.

[Zamknij tę sekcję]
Niniejsze zasady zostały poparte przez społeczność 1 lipca 2018.
Podpisano: ~Mustafar29 (Dyskusja użytkownika), biurokrata Star Wars Fanonpedii
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.