Strona Star Wars Fanonpedii
Strona Star Wars Fanonpedii
Poziom 1 (min. 5 000 bajtów)
Poziom 1

O nasHistoriaPolityka społecznościLogoAdministratorzyFanonpedyściWyróżnianie artykułów (Artykuł polecany | Artykuł Roku)PoradnikDiscord

1 Star Wars Fanonpedia jako witryna internetowa

Star Wars Fanonpedia jest wiki o subdomenie gwfanon działającą na portalu Fandom, której logo stanowi jego wersja z dnia 29 września 2017 roku.

2 Społeczność fanonpedystów

Społeczność Star Wars Fanonpedii tworzą fanonpedyści, za których uważa się wszystkich użytkowników, którzy w swojej kategorii mają co najmniej jeden artykuł w głównej przestrzeni nazw, utworzoną przez siebie grę lub opublikowane opowiadanie. Fanonpedyści mają prawo udzielać się na Star Wars Fanonpedii, to od nich zależeć powinny najważniejsze kwestie dotyczące wiki.

3 Uprawnienia

3.1. Na czele zespołu administratorów stoi biurokrata, któremu jednocześnie przysługuje rola administratora. Odwołanie urzędującego biurokraty powinno zostać poparte przez społeczność, a głos powinien przysługiwać wszystkim fanonpedystom, którzy włożyli wkład w wiki w ciągu 30 dni poprzedzających utworzenie stosownego postu w Dyskusjach. Wniosek takowy musi być konstruktywny, więc proponować kandydata na nowego biurokratę. W przypadku zrzeczenia się uprawnień przez biurokratę przeprowadza się głosowanie poprzez utworzenie stosownego postu w Dyskusjach, gdzie głos powinien przysługiwać wszystkim niezablokowanym fanonpedystom, którzy włożyli wkład w wiki w ciągu 30 dni poprzedzających jego utworzenie, lub składa się prośbę o adopcję wiki.

3.2. Uprawnienia administratora biurokrata nadaje fanonpedystom z dużym doświadczeniem i poparciem społeczności. Wniosek o nadanie lub odebranie uprawnień administratora może złożyć każdy fanonpedysta poprzez utworzenie stosownego postu w Dyskusjach, gdzie głos powinien przysługiwać wszystkim niezablokowanym fanonpedystom, którzy włożyli wkład w wiki w ciągu 30 dni poprzedzających jego utworzenie. Biurokrata, skonsultowawszy się z pozostałymi aktywnymi administratorami, ma prawo do nienadania uprawnień nominowanemu w ten sposób użytkownikowi, jeżeli stwierdza się brak wystarczającego doświadczenia.

3.3. Uprawnienia moderatora treści biurokrata nadaje fanonpedystom nominowanym przez zespół administratorów i odbiera im je bez konieczności konsultacji ze społecznością. Uprawnienia moderatora dyskusji biurokrata nadaje fanonpedystom z dużym doświadczeniem i poparciem społeczności. Wniosek o nadanie lub odebranie uprawnień moderatora dyskusji może złożyć każdy fanonpedysta poprzez utworzenie stosownego postu w Dyskusjach, gdzie głos powinien przysługiwać wszystkim niezablokowanym fanonpedystom, którzy włożyli wkład w wiki w ciągu 30 dni poprzedzających jego utworzenie.

3.4. Uprawnienia moderatora czatu biurokrata nadaje fanonpedystom lub aktywnym użytkownikom serwera na Discordzie z dużym doświadczeniem i poparciem społeczności. Wniosek o nadanie lub odebranie uprawnień moderatora czatu może złożyć każdy fanonpedysta lub aktywny użytkownik serwera na Discordzie poprzez utworzenie stosownego postu w Dyskusjach, gdzie głos powinien przysługiwać wszystkim niezablokowanym fanonpedystom, którzy włożyli wkład w wiki w ciągu 30 dni poprzedzających jego utworzenie.

3.5. Biurokraci, administratorzy oraz moderatorzy treści, dyskusji i czatu nie podlegają karze w postaci blokady, a w postaci ewentualnego odebrania uprawnień.

4 Dyskusje i serwer na Discordzie

Społeczność Star Wars Fanonpedii posiada oficjalny serwer na Discordzie (ID: 323557016159125515), który stanowi sposób komunikacji pomiędzy fanonpedystami. Członkowie administracji obecni na serwerze na Discordzie zobowiązani się do zachowania powagi pełnionych przez siebie funkcji, a ich złe zachowanie na serwerze może wpłynąć na ich przyszłą karierę na wiki. Oprócz serwera na Discordzie Star Wars Fanonpedia posiada forum w postaci Dyskusji.

5 Zawieranie współpracy

Jako inicjatywa fanowska Star Wars Fanonpedia otwarta jest na zawieranie współpracy z innymi witrynami w sposób bezpośredni lub niebezpośredni nawiązującymi do Gwiezdnych wojen, a także innymi wiki. Reklamowanie portali nieoznaczonych jako współpracujące ze Star Wars Fanonpedią wymaga zgody administracji, gdyż może zostać uznane za spam.

6 Licencja i uznanie autorstwa

Zawartość artykułów udostępnianych na Star Wars Fanonpedii obejmuje licencja Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0. Chociaż przewiduje ona możliwość modyfikowania opublikowanego materiału, na Star Wars Fanonpedii staramy się unikać sytuacji, w których ktoś ingerowałby w treść twórczości należącej do kogoś innego. Star Wars Fanonpedia tym samym uznaje autorstwo swoich użytkowników poprzez oznaczanie ich nicków w publikowanych przez nich artykułach, jednak późniejsze usunięcie ich twórczości zależne jest od dobrej woli administracji.

7 Zasady postępowania

Star Wars Fanonpedia toleruje zarówno twórczość poważną, jak i humorystyczną. Zakazane jest jednak publikowanie materiałów uderzających w inne osoby. Niedozwolone jest także używanie niecenzuralnego słownictwa, a za spam, trolling, wandalizm i inne przejawy zachowania szkodzącego dobru witryny przewidziana jest blokada. Blokada nakładana przez administrację dotyczy użytkownika, a nie konkretnego konta, dlatego zakazane jest używanie multikont. Artykuły łamiące ww. zasady mogą zostać usunięte przez administratorów i moderatorów. Na Star Wars Fanonpedii obowiązują także wewnętrzne zasady Fandomu.

8 Twórczość literacka

Celem Star Wars Fanonpedii jest nie tylko stanowienie miejsca do tworzenia własnych elementów świata przedstawionego w Gwiezdnych wojach, ale także umożliwianie publikacji własnych dzieł literackich. Te powinny być umieszczane w przestrzeni nazw „Opowiadanie”.

9 Wyróżnianie artykułów

Metodą honorowania najbardziej rozwiniętych, a jednocześnie najciekawszych artykułów są wybory na artykuł polecany, który w miarę możliwości powinien być wyłaniany przez społeczność raz w miesiącu. Ponieważ artykuł polecany ma znajdować się na stronie głównej, musi spełniać wszystkie standardy panujące na wiki, niekiedy utarte historycznie.

10 Głos społeczności

Niniejsze zasady obowiązują wszystkich użytkowników Star Wars Fanonpedii, a ich zmiana powinna odbywać się po konsultacji ze społecznością poprzez utworzenie stosownego wątku w Dyskusjach. Głos przysługiwać powinien wszystkim fanonpedystom, którzy włożyli wkład w wiki w ciągu 30 dni poprzedzających utworzenie postu.

Niniejsze zasady zostały poparte przez społeczność 1 lipca 2018.
Podpisano: ~Mustafar29 (Dyskusja użytkownika), biurokrata Star Wars Fanonpedii
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.