Male.gif

Infoboksy to specjalny rodzaj tabelek umieszczanych po prawej stronie artykułu. Ich zadaniem jest krótkie omówienie najważniejsze treści artykułu w oparciu o gotowe parametry. Liczba infoboksów obsługiwanych przez Star Wars Fanonpedię wynosi 35.

Infoboksy dodaje się poprzez wybranie opcji „Wstaw” oraz kliknięcie w „Infoboks”. Gdy Twoim oczom ukaże się katalog, wybierz jedną z dostępnych tabelek i uzupełnij ją.

Choć rozwiązanie to wydaje się całkiem praktyczne, na dłuższą metę nie sprawdza się, m.in. dlatego, że edytor wizualny nie daje możliwości wstawienia linku w infoboksie, a także w nieestetyczny sposób importuje jego zawartość do kodu źródłowego strony.

Jeżeli napotkasz na parametr theme i nie wiesz, co po nim wpisać, skocz do tej sekcji.

Kilka uwag

  • Każdy parametr rozpoczynaj wielką literą (kobieta → Kobieta).
  • Podawaj dokładny kolor skóry, a nie jej odcień (Jasna → Biała).
  • Podawaj kolory w odniesieniu do części ciała (Kolor skóry: Biały → Kolor skóry: Biała).
  • Linkuj do dat (21 ABY → [[21 ABY]]).
  • Umieszczaj kursywę w nazwach opowiadań i serii (Fanon o Jedi → ''Fanon o Jedi'').

W edytorze wizualnym można linkować do artykułów, umieszczając tekst pomiędzy dwoma znakami [ ([[Tekst]]). Jeżeli chcesz, by wyświetlany tekst różnił się od linku, należy zrobić to tak – [[Tekst|Wyświetlany tekst]].

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.