Star Wars Fanonpedia

CZYTAJ WIĘCEJ

Star Wars Fanonpedia
Advertisement
Strona Star Wars Fanonpedii

Dziś jest 16 sierpnia 2022. Star Wars Fanonpedia istnieje już 2598 dni. Mamy 3517 artykułów (+194 od ubiegłego roku). Liczba artykułów na jednego fanonpedystę wynosi 35.53. Liczba artykułów napisanych średnio w ciągu jednego dnia wynosi 1.35.

Dane roczne

Rok Liczba artykułów Przyrost L. art. na 1 dzień
2015 743 743 4.15
2016 1 457 714 2.67
2017 1 580 123 1.74
2018 2 082 502 1.63
2019 2 336 254 1.42
2020 2 919 583 1.46
2021 3 323 404 1.40

Dane półroczne

Rok Liczba artykułów Przyrost
2015 Grudzień 743 743
2016 Lipiec 1 169 426
Grudzień 1 457 288
2017 Lipiec 1 466 9
Grudzień 1 580 114
2018 Lipiec 1 900 320
Grudzień 2 082 182
2019 Lipiec 2 280 198
Grudzień 2 336 56
2020 Lipiec 2 688 352
Grudzień 2 919 231
2021 Lipiec 3 210 291
Grudzień 3 323 113
2022 Lipiec 3 500 177

Źródła

Dane roczne

Dane półroczne

Advertisement