FANDOM


ZASADY STAR WARS FANONPEDII

1 Star Wars Fanonpedia jako witryna internetowa

Star Wars Fanonpedia jest wiki działającą na portalu FANDOM powered by Wikia, należącą do spółki Wikia, Inc, umieszczoną pod adresem https://gwfanon.wikia.com. Logo Star Wars Fanonpedii stanowi jego wersja z dnia 29 września 2017 roku.

2 Społeczność fanonpedystów

Społeczność Star Wars Fanonpedii tworzą fanonpedyści, za których uważa się wszystkich użytkowników, którzy napisali przynajmniej jeden artykuł w głównej przestrzeni nazw, utworzyli grę lub opublikowali opowiadanie. Fanonpedyści mają prawo udzielać się na Star Wars Fanonpedii, to od nich zależeć powinny najważniejsze kwestie dotyczące wiki.

3 Uprawnienia

Część fanonpedystów posiada uprawnienia, dzięki którym dbanie o wspólne dobro społeczności staje się łatwiejsze. Na czele zespołu administratorów stoi biurokrata, któremu jednocześnie przysługuje rola administratora. W codziennej pracy na wiki pomagają mu administratorzy i moderatorzy treści, dyskusji i czatu. Powinni oni cieszyć się poparciem społeczności i być gotowi do pomocy w oparciu o wcześniej zdobytą wiedzę i umiejętności. Wybór nowego biurokraty i odwołanie urzędującego powinny zostać poparte przez społeczność, a głos powinien przysługiwać wszystkim fanonpedystom, którzy włożyli wkład w wiki w ciągu 30 dni poprzedzających utworzenie stosownego postu w Dyskusjach.

4 Dyskusje i serwer na Discordzie

Społeczność Star Wars Fanonpedii posiada oficjalny serwer na Discordzie (ID: 323557016159125515), który stanowi sposób komunikacji pomiędzy fanonpedystami. Przed otrzymaniem dostępu na serwer obowiązkowa jest weryfikacja. Członkowie administracji obecni na serwerze na Discordzie zobowiązani się do zachowania powagi pełnionych przez siebie funkcji, a ich złe zachowanie na serwerze może wpłynąć na ich przyszłą karierę na wiki. Oprócz serwera na Discordzie Star Wars Fanonpedia posiada forum w postaci Dyskusji.

5 Zawieranie współpracy

Jako inicjatywa fanowska Star Wars Fanonpedia otwarta jest na zawieranie współpracy z innymi witrynami w sposób bezpośredni lub niebezpośredni nawiązującymi do Gwiezdnych wojen. Reklamowanie innych portali nieoznaczonych jako współpracujące ze Star Wars Fanonpedią wymaga zgody administracji, gdyż może zostać uznane za spam.

6 Licencja i uznanie autorstwa

Zawartość artykułów udostępnianych na Star Wars Fanonpedii obejmuje licencja Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0. Chociaż przewiduje ona możliwość modyfikowania opublikowanego materiału, na Star Wars Fanonpedii staramy się unikać sytuacji, w których ktoś ingerowałby w treść twórczości należącej do kogoś innego. Star Wars Fanonpedia tym samym uznaje autorstwo swoich użytkowników poprzez oznaczanie ich nicków w publikowanych przez nich artykułach, jednak późniejsze usunięcie ich twórczości zależne jest od dobrej woli administracji.

7 Zasady postępowania

Star Wars Fanonpedia toleruje zarówno twórczość poważną, jak i humorystyczną. Zakazane jest jednak publikowanie materiałów uderzających w inne osoby. Niedozwolone jest także używanie niecenzuralnego słownictwa, a za spam, trolling, wandalizm i inne przejawy zachowania szkodzącego dobru witryny przewidziana jest blokada. Blokada nakładana przez administrację dotyczy użytkownika, a nie konkretnego konta, dlatego zakazane jest używanie multikont. Artykuły łamiące ww. zasady mogą zostać usunięte przez administratorów i moderatorów. Z powodu działalności na serwerze FANDOMU na Star Wars Fanonpedii obowiązują także Zasady Użytkowania.

8 Twórczość literacka

Celem Star Wars Fanonpedii jest nie tylko stanowienie miejsca do tworzenia własnych elementów świata przedstawionego w Gwiezdnych wojach, ale także umożliwianie publikacji własnych dzieł literackich. Te powinny być umieszczane w przestrzeni nazw „Opowiadanie”.

9 Wyróżnianie artykułów

Metodą honorowania najbardziej rozwiniętych, a jednocześnie najciekawszych artykułów są wybory na artykuł polecany, który w miarę możliwości powinien być wyłaniany przez społeczność raz w miesiącu. Ponieważ artykuł polecany ma znajdować się na stronie głównej, musi spełniać wszystkie standardy panujące na wiki, niekiedy utarte historycznie.

10 Głos społeczności

Niniejsze zasady obowiązują wszystkich użytkowników Star Wars Fanonpedii, a ich zmiana powinna odbywać się po konsultacji ze społecznością poprzez utworzenie stosownego wątku w Dyskusjach. Głos przysługiwać powinien wszystkim fanonpedystom, którzy włożyli wkład w wiki w ciągu 30 dni poprzedzających utworzenie postu.

Niniejsze zasady zostały poparte przez społeczność 32 lipca 3012.
Podpisano: Biurokrata Mustafar29 ProfilTablica wiadomości – biurokrata Star Wars Fanonpedii
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.