FANDOM


W związku z wątpliwościami wokół art. 3 Polityki społeczności proponuję jego zmianę, by odtąd brzmiał w ten oto sposób:3.1. Na czele zespołu administratorów stoi biurokrata, któremu jednocześnie przysługuje rola administratora. Odwołanie urzędującego biurokraty powinno zostać poparte przez społeczność, a głos powinien przysługiwać wszystkim fanonpedystom, którzy włożyli wkład w wiki w ciągu 30 dni poprzedzających utworzenie stosownego postu w Dyskusjach. Wniosek takowy musi być konstruktywny, więc proponować kandydata na nowego biurokratę. W przypadku zrzeczenia się uprawnień przez biurokratę przeprowadza się głosowanie poprzez utworzenie stosownego postu w Dyskusjach, gdzie głos powinien przysługiwać wszystkim niezablokowanym fanonpedystom, którzy włożyli wkład w wiki w ciągu 30 dni poprzedzających jego utworzenie, lub składa się prośbę o adopcję wiki.


3.2. Uprawnienia administratora biurokrata nadaje fanonpedystom z dużym doświadczeniem i poparciem społeczności. Wniosek o nadanie lub odebranie uprawnień administratora może złożyć każdy fanonpedysta poprzez utworzenie stosownego postu w Dyskusjach, gdzie głos powinien przysługiwać wszystkim niezablokowanym fanonpedystom, którzy włożyli wkład w wiki w ciągu 30 dni poprzedzających jego utworzenie. Biurokrata, skonsultowawszy się z pozostałymi aktywnymi administratorami, ma prawo do nienadania uprawnień nominowanemu w ten sposób użytkownikowi, jeżeli stwierdza się brak wystarczającego doświadczenia.


3.3. Uprawnienia moderatora treści biurokrata nadaje fanonpedystom nominowanym przez zespół administratorów i odbiera im je bez konieczności konsultacji ze społecznością. Uprawnienia moderatora dyskusji biurokrata nadaje fanonpedystom z dużym doświadczeniem i poparciem społeczności. Wniosek o nadanie lub odebranie uprawnień moderatora dyskusji może złożyć każdy fanonpedysta poprzez utworzenie stosownego postu w Dyskusjach, gdzie głos powinien przysługiwać wszystkim niezablokowanym fanonpedystom, którzy włożyli wkład w wiki w ciągu 30 dni poprzedzających jego utworzenie.


3.4. Uprawnienia moderatora czatu biurokrata nadaje fanonpedystom lub aktywnym użytkownikom serwera na Discordzie z dużym doświadczeniem i poparciem społeczności. Wniosek o nadanie lub odebranie uprawnień moderatora czatu może złożyć każdy fanonpedysta lub aktywny użytkownik serwera na Discordzie poprzez utworzenie stosownego postu w Dyskusjach, gdzie głos powinien przysługiwać wszystkim niezablokowanym fanonpedystom, którzy włożyli wkład w wiki w ciągu 30 dni poprzedzających jego utworzenie.


3.5. Biurokraci, administratorzy oraz moderatorzy treści, dyskusji i czatu nie podlegają karze w postaci blokady, a w postaci ewentualnego odebrania uprawnień.
Identyczny tekst macie tutaj z datą, coby nie było, że edytuję post w czasie głosowania ;P

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.