Polityka społeczności ma bezpośrednie zastosowanie względem wszystkich użytkowników Star Wars Fanonpedii. Wprowadzenie zmian w jej zawartości jest możliwe jedynie po uzyskaniu pozytywnego wyniku głosowania przeprowadzonego w Dyskusjach na wniosek każdego fanonpedysty wśród aktywnych fanonpedystów i przy poszanowaniu większości:

  • zwykłej – w przypadku zmian w punktach 2–9 i fragmencie punktu 1 dotyczącym logo;
  • kwalifikowanej 3/5 – w przypadku zmian w punktach 1 i 10, przy wyłączeniu fragmentu o logo.

Głosowanie winno trwać 7 dni, jednak istnieje możliwość jego skrócenia przez biurokratę w przypadku wyczerpania głosu przez co najmniej połowę aktywnych fanonpedystów. Po zakończeniu głosowania nowa treść zostaje opublikowana niezwłocznie.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.