FANDOM


Autor: Mustafar29
Alternatywy
lternatywy


L E G E N D Y
K A N O N

Edit Artykuł do rozwinięcia
Ten artykuł wymaga bardziej lub mniej gruntownej edycji przeprowadzonej w oparciu info z Opowieści z Kywalker.

Został urodzony przez i Pewną Wampę. Najważniejszy dla niego był miś, po którego musiał się wracać. Uczył się Basica.