Fanon kanoniczny
kanon
Poziom 1 (5 000+ bajtów)

Wywiad Cienia Imperium zwany niekiedy Wywiadem Imperium był następcą Imperialnego Wywiadu z czasów hegemonii tego państwa, początkowo pod nadzorem pozostałych w 12 flocie Imperium agentów, a później Giorgiana Revello, po jego przyłączeniu się do Kora Feryi'ego. Często był mylony ze Służbą Bezpieczeństwa, bowiem zajmowały się podobnymi działaniami, choć w innym zakresie – wywiad zajmował się przede wszystkim sprawami zewnętrznymi, natomiast SBCI wewnętrznymi.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Organizacja[edytuj | edytuj kod]

Wydziały wywiadu[edytuj | edytuj kod]

Wydział wywiadowczy[edytuj | edytuj kod]

Najważniejsze biuro w całym wywiadzie. Zajmowało się przede wszystkim organizacją wszystkich komórek oraz przechowywaniem posiadanych i zdobycznych danych. W strukturach imperialnych resztek organizacja była zrujnowana, przez brak oficerów o odpowiednich kompetencjach.

Wydział dostosowań[edytuj | edytuj kod]

Wydział wyspecjalizowanych i najlepszych członków wywiadu. Wszelkie dane o ich biurach oraz członkach chowano w tajemnicy, natomiast przekazywane rozkazy nie szły do archiwów. Wydział odpowiadał jedynie przed najwyższymi jednostkami Imperium, choć w jego szeregach znajdowali się podoficerowie.

Sektor plexus[edytuj | edytuj kod]

Formacja przechowywała wszystkie dane na temat agentów wywiadu, podejmowanych operacji oraz oficjalnych rozkazów.

Wydział analiz[edytuj | edytuj kod]

Analizował oraz przekazywał dalej wszystkie dane, jakie zdobyli agenci. Oceniali czy zdobyte informacje były pełne oraz, czy miały mieć znaczenie w działaniach Imperium.

CompLink[edytuj | edytuj kod]

Był to wydział, którego istnienie zachowywano w tajemnicy. Zajmował się instalacją urządzeń podsłuchowych oraz nagraniowych, dzięki czemu zdobywało wszelkie informacje komunikacyjne.

Wydział organizacji wewnętrznej[edytuj | edytuj kod]

wydział podzielony był na dwa biura: bezpieczeństwo wewnętrzne, które zajmowało się ochroną agentów wywiadu i działań przez nich podejmowanych oraz imperialnego kontrwywiadu, który natomiast monitorował wszelką działalność wroga wewnątrz całego Imperium.

Wydział operacyjny[edytuj | edytuj kod]

Była to podstawowa jednostka wywiadu. Jej działania opierały się głównie na zdobywaniu danych o wrogu oraz zlokalizowaniu jego wojsk.

Stopnie wojskowe[edytuj | edytuj kod]

Rangi podoficerskie

 • kadet – początkująca w wywiadzie osoba, która dopiero uczyła się swoich obowiązków oraz przygotowywała się do pierwszych operacji, szkoliła się w różnych taktykach zdobywania danych
 • operator – osoba, która wciąż przygotowywała się do brania ciężaru operacji na własne barki, jednak uczestniczyła już w nich jako asystent agentów, zazwyczaj jako operator komunikacji przekazujący informacje od i do agenta
 • agent – prowadził operacje niewymagające wysokich umiejętności, kandydował do roli oficera

Rangi oficerskie

 • specjalista – osoba z tą rangą głównie uczyła się dowodzenia oficerskiego, choć nierzadko wysyłano ją na misje
 • komandor-specjalista – od tej rangi oczekiwało się znajomości taktyk oraz wyszkolenia oficerskiego, przydzielano pod niego agentów, których działania składały się na większe operacje
 • komandor – człowiek, który posiadał już doświadczenie, zasiadał w sztabie, a jego decyzje były istotne dla losów Imperium
 • komandor pleksusa – komandor pleksusa to najwyższa ranga komandorska, od człowieka z takim stopniem oczekuje się wysokich umiejętności dowodzenia, a standardowym przydziałem jest organizacja pleksusa informacji w danym sektorze
 • szef sztabu – szef sztabu była jedną z najwyższych rang oficerskich, dowodził on nierzadko dużymi sztabami, a nawet wydziałami, natomiast od jego decyzji zależało działanie całego wywiadu.
 • attaché – najniższa ranga dyplomatyczna wywiadu, attaché reprezentował wywiad przed innymi formacjami imperialnymi lub dowodził operacjami o znaczeniu całego sektora.
 • wysoki attaché – wysoki odpowiednik attaché, którego zadania różniły się jedynie większą skalą
 • wicedyrektor – osoba, która zastępowała dyrektora w jego działaniach
 • dyrektor – najwyższy stopień imperialnego wywiadu. Dyrektorów mogło być kilku, choć tylko jeden zarządzał całym wywiadem, pomniejsi jedynie najważniejszymi wydziałami

Wyposażenie[edytuj | edytuj kod]

Mundur[edytuj | edytuj kod]

Uzbrojenie operacyjne[edytuj | edytuj kod]

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.