Fanon kanoniczny
kanon
Poziom 1 (min. 5 000 bajtów)
Poziom 1

Wywiad Cienia Imperium zwany niekiedy Wywiadem Imperium był następcą Imperialnego Wywiadu z czasów hegemonii tego państwa, początkowo pod nadzorem pozostałych w 12 flocie Imperium agentów, a później Giorgiana Revello, po jego przyłączeniu się do Kora Feryi'ego. Często był mylony ze Służbą Bezpieczeństwa, bowiem zajmowały się podobnymi działaniami, choć w innym zakresie – wywiad zajmował się przede wszystkim sprawami zewnętrznymi, natomiast SBCI wewnętrznymi.

Historia

Organizacja

Wydziały wywiadu

Wydział wywiadowczy

Najważniejsze biuro w całym wywiadzie. Zajmowało się przede wszystkim organizacją wszystkich komórek oraz przechowywaniem posiadanych i zdobycznych danych. W strukturach imperialnych resztek organizacja była zrujnowana, przez brak oficerów o odpowiednich kompetencjach.

Wydział dostosowań

Wydział wyspecjalizowanych i najlepszych członków wywiadu. Wszelkie dane o ich biurach oraz członkach chowano w tajemnicy, natomiast przekazywane rozkazy nie szły do archiwów. Wydział odpowiadał jedynie przed najwyższymi jednostkami Imperium, choć w jego szeregach znajdowali się podoficerowie.

Sektor plexus

Formacja przechowywała wszystkie dane na temat agentów wywiadu, podejmowanych operacji oraz oficjalnych rozkazów.

Wydział analiz

Analizował oraz przekazywał dalej wszystkie dane, jakie zdobyli agenci. Oceniali czy zdobyte informacje były pełne oraz, czy miały mieć znaczenie w działaniach Imperium.

CompLink

Był to wydział, którego istnienie zachowywano w tajemnicy. Zajmował się instalacją urządzeń podsłuchowych oraz nagraniowych, dzięki czemu zdobywało wszelkie informacje komunikacyjne.

Wydział organizacji wewnętrznej

wydział podzielony był na dwa biura: bezpieczeństwo wewnętrzne, które zajmowało się ochroną agentów wywiadu i działań przez nich podejmowanych oraz imperialnego kontrwywiadu, który natomiast monitorował wszelką działalność wroga wewnątrz całego Imperium.

Wydział operacyjny

Była to podstawowa jednostka wywiadu. Jej działania opierały się głównie na zdobywaniu danych o wrogu oraz zlokalizowaniu jego wojsk.

Stopnie wojskowe

Rangi podoficerskie

 • kadet – początkująca w wywiadzie osoba, która dopiero uczyła się swoich obowiązków oraz przygotowywała się do pierwszych operacji, szkoliła się w różnych taktykach zdobywania danych
 • operator – osoba, która wciąż przygotowywała się do brania ciężaru operacji na własne barki, jednak uczestniczyła już w nich jako asystent agentów, zazwyczaj jako operator komunikacji przekazujący informacje od i do agenta
 • agent – prowadził operacje niewymagające wysokich umiejętności, kandydował do roli oficera

Rangi oficerskie

 • specjalista – osoba z tą rangą głównie uczyła się dowodzenia oficerskiego, choć nierzadko wysyłano ją na misje
 • komandor-specjalista – od tej rangi oczekiwało się znajomości taktyk oraz wyszkolenia oficerskiego, przydzielano pod niego agentów, których działania składały się na większe operacje
 • komandor – człowiek, który posiadał już doświadczenie, zasiadał w sztabie, a jego decyzje były istotne dla losów Imperium
 • komandor pleksusa – komandor pleksusa to najwyższa ranga komandorska, od człowieka z takim stopniem oczekuje się wysokich umiejętności dowodzenia, a standardowym przydziałem jest organizacja pleksusa informacji w danym sektorze
 • szef sztabu – szef sztabu była jedną z najwyższych rang oficerskich, dowodził on nierzadko dużymi sztabami, a nawet wydziałami, natomiast od jego decyzji zależało działanie całego wywiadu.
 • attaché – najniższa ranga dyplomatyczna wywiadu, attaché reprezentował wywiad przed innymi formacjami imperialnymi lub dowodził operacjami o znaczeniu całego sektora.
 • wysoki attaché – wysoki odpowiednik attaché, którego zadania różniły się jedynie większą skalą
 • wicedyrektor – osoba, która zastępowała dyrektora w jego działaniach
 • dyrektor – najwyższy stopień imperialnego wywiadu. Dyrektorów mogło być kilku, choć tylko jeden zarządzał całym wywiadem, pomniejsi jedynie najważniejszymi wydziałami

Wyposażenie

Mundur

Uzbrojenie operacyjne

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.